Lokalplan 0098

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentligt idrætsanlæg, institutionsområde og rekreativt område i Løgten/Skødstrup 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (09.04.80) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.05.80 - 16.07.80) 
  Byrådets 2. behandling (08.04.81) 
  Offentliggjort (24.06.81) 
  Tinglysning (14.07.81) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.