Lokalplan 751

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Bondehaven i Skødstrup
Dokumenter

Lokalplanforslag 751
Dispositionsplan for Skødstrup-Løgten
Supplerende deklaration
Tinglysningspåtegning

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

751 - Boligområde ved Bondehaven i Skødstrup

Grafik

Illustration

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.04.05 - 21.04.05) 
  Lokalplanens igangsætning (11.07.05) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (12.07.05 - 15.12.05) 
  Afventer Magistratens 2. Afdeling (15.12.05 - 04.01.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.02.06 - 21.03.06) 
  Byrådets 1. behandling (22.03.06) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.04.06 - 07.06.06) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (08.06.06 - 27.06.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.06.06 - 15.08.06) 
  Byrådets 2. behandling (16.08.06) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.08.06 - 12.09.06) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.06) 
  Offentliggjort (25.10.06) 
  Tinglysning (14.12.06) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.