Lokalplan 0923

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboliger mellem Holmskovvej og Gammel Østergårdsvej i Malling


Ejerne ønsker området anvendt til udelukkende boligbebyggelse. Hvis der skal kunne realiseres boliger i en høje op mod 4 etager på arealerne, er det nødvendigt at ændre Kommuneplan 2017 i form af et tillæg til Kommuneplanen. Området er beliggende i Rammeområde 31.06.12 BO.


Dokumenter

Debatfolder udsendt i perioden 12. januar til 2. februar
Dagsorden til Borgermøde den 6. december
Forslag til Lokalplan nr. 923

Grafik

Illustration

Links

Annonce om borgermøde ifm. den offentlige høring

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.11.05 - 05.12.05) 
  Afventer rekvirent (13.01.06 - 07.04.06) 
  Afventer rekvirent (08.05.06 - 23.06.08) 
  Afventer rekvirent (29.09.08 - 17.11.08) 
  Afklaring af plangrundlag (19.11.08 - 28.08.10) 
  Forberedelse forhøring (28.08.10 - 28.11.10) 
  Forberedelse forhøring (29.11.10 - 11.01.11) 
  Forudgående offentlig høring (12.01.11 - 02.02.11) 
  Forundersøgelse (23.08.11 - 09.09.11) 
  Lokalplanens igangsætning (19.10.11) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (20.10.11 - 25.11.11) 
  Afventer rekvirent (25.11.11 - 29.01.12) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.01.12 - 17.02.12) 
  Afventer rekvirent (18.02.12 - 04.02.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.02.13 - 06.07.13) 
  Afventer rekvirent (06.07.13 - 05.08.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (06.08.13 - 06.09.13) 
  Afventer rekvirent (06.09.13 - 21.11.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (21.11.13 - 16.01.14) 
  Afventer Teknik og Miljø (17.01.14 - 12.03.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (13.03.14 - 05.05.14) 
  Afventer rekvirent (06.05.14 - 04.07.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.07.14 - 16.07.15) 
  Afventer høringspart (16.07.15 - 15.03.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.03.16 - 21.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.09.17 - 31.10.17) 
  Byrådets 1. behandling (01.11.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.11.17 - 17.01.18) 
  Borgermøde (06.12.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (18.01.18 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (24.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.18) 
  Offentliggjort (29.11.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.