Lokalplan 607

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Næshøjvej i Harlev
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

607 - Boligområde ved Næshøjvej i Harlev

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (25.10.00 - 13.11.00) 
  Byrådets 1. behandling (22.11.00) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.12.00 - 31.01.01) 
  Byrådets 2. behandling (07.03.01) 
  Offentliggjort (02.05.01) 
  Tinglysning (25.05.01) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.