Lokalplan 670

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej/Vestre Ringgade i Åby 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (06.11.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.11.02 - 15.01.03) 
  Byrådets 2. behandling (19.03.03) 
  Offentliggjort (07.05.03) 
  Tinglysning (08.07.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.