Lokalplan 809

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til lav boligbebyggelse i 2 etager i en blanding af fritliggende parcelhuse i den nordlige del af området og tæt-lav i den sydlige del af området. Skønsmæssigt vil der kunne opføres ca. 65 parcelhuse og ca. 50 rækkehuse eller lignende i området. Lokalplanområdet forventes trafikbetjent fra nord via Skødstrupvej. Området har en størrelse på ca. 11 ha og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens delområde nr. 38.01.35 BO.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 809
Orinteringsbrev om ændringer
Dispositionsplan
Tinglysningspåtegning lp 809
Supplerende deklaration lp 809

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (04.08.06 - 28.08.06) 
  Lokalplanens igangsætning (02.01.07) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (03.01.07 - 12.06.07) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.06.07 - 14.08.07) 
  Byrådets 1. behandling (15.08.07) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (29.08.07 - 24.10.07) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (25.10.07 - 31.01.08) 
  Ændringsforslag i nabohøring (01.02.08 - 25.02.08) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (26.02.08 - 18.03.08) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.04.08 - 20.05.08) 
  Byrådets 2. behandling (21.05.08) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.05.08 - 12.08.08) 
  Byrådets 2. behandling (13.08.08) 
  Offentliggjort (17.09.08) 
  Tinglysning (23.12.08) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.