Lokalplan 841

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bebyggelse med parcelhuse. Området er på ca. 8,4 ha, beliggende i landzone og kommunalt ejet.


Dokumenter

Forhørings folder
Lokalplanforslag
Supplerende deklaration lp 841
Tinglysningspåtegning lp 841

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

841 - Boligområde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (19.09.07 - 09.10.07) 
  Forundersøgelse (20.09.07 - 17.10.07) 
  Lokalplanens igangsætning (18.10.07) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (19.10.07 - 20.01.08) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.01.08 - 19.02.08) 
  Byrådets 1. behandling (20.02.08) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.03.08 - 30.04.08) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.05.08 - 18.05.08) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.05.08 - 10.06.08) 
  Byrådets 2. behandling (11.06.08) 
  Offentliggjort (09.07.08) 
  Tinglysning (06.11.08) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.