Lokalplan 848

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde vest for Grenåvej i Løgten


Området er ca 1,1 ha stort, beliggende i byzone og privat ejet. Området foreslås bebygget med en tæt-lav boligbebyggelse. Ideen er at skabe en attraktiv mindre boligbebyggelse efter en samlet plan. Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 848
Supplerende deklaration

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

848 - Boligområde vest for Grenåvej i Løgten

Grafik

Forhøringens afgrænsning
Forhørings folder

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.11.07 - 12.12.07) 
  Forudgående offentlig høring (05.12.07 - 09.01.08) 
  Lokalplanens igangsætning (09.01.08) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.01.08 - 14.03.08) 
  Afventer rekvirent (14.03.08 - 13.05.08) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.05.08 - 08.06.08) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (12.06.08 - 12.08.08) 
  Byrådets 1. behandling (13.08.08) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.08.08 - 22.10.08) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (23.10.08 - 10.11.08) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.11.08 - 02.12.08) 
  Byrådets 2. behandling (03.12.08) 
  Offentliggjort (14.01.09) 
  Tinglysning (16.02.09) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.