Lokalplan 853

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Aarhus V


På baggrund af et ønske fra Finnebyens Grundejerforening og en byrådsbeslutning af 12. september 2007, påtænkes der udarbejdet en bevarende lokalplan for viste område. Formålet med lokalplanen er at sikre, at boligområdets og husenes særlige karakteristika og kvaliteter bevares. Området er omfattet af kommuneplanens delområder 13.01.04 BO og 13.02.06 BO.


Dokumenter

Forslag til lokalplan

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

853 - Bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Aarhus V

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.01.08 - 29.01.08) 
  Lokalplanens igangsætning (13.03.08) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.03.08 - 05.01.09) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.01.09 - 03.02.09) 
  Byrådets 1. behandling (04.02.09) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.02.09 - 15.04.09) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (16.04.09 - 02.07.09) 
  Afventer afgørelse (03.07.09 - 02.11.09) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (03.11.09 - 20.05.10) 
  Afventer afgørelse (21.05.10 - 09.01.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.01.12 - 17.01.12) 
  Byrådets 2. behandling (18.01.12) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (19.01.12 - 31.01.12) 
  Byrådets 2. behandling (01.02.12) 
  Offentliggjort (15.02.12) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.