Lokalplan 0849

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Latinerkvarteret - Aarhus Midtby


Bevarende lokalplan for Latinerkvarteret


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 849
Skrivelse til nabohøring

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0849 - Latinerkvarteret - Aarhus Midtby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (10.03.08 - 31.03.08) 
  Lokalplanens igangsætning (01.04.08) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.04.08 - 07.12.08) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.12.08 - 13.01.09) 
  Byrådets 1. behandling (14.01.09) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (15.01.09 - 23.06.09) 
  Byrådets 1. behandling (24.06.09) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.07.09 - 30.09.09) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.10.09 - 22.01.10) 
  Ændringsforslag i nabohøring (22.01.10 - 05.02.10) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (06.02.10 - 30.05.10) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.05.10 - 23.06.10) 
  Byrådets 2. behandling (24.06.10) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (25.06.10 - 24.08.10) 
  Byrådets 2. behandling (25.08.10) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (26.08.10 - 07.09.10) 
  Byrådets 2. behandling (08.09.10) 
  Offentliggjort (27.10.10) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.