Lokalplan 0119

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Studstrupværket, Kaløvig Bådehavn og det offentlige og private område syd for værket 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (22.04.81) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.05.81 - 29.07.81) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.12.81 - 10.12.81) 
  Byrådets 2. behandling (02.12.81 - 16.12.81) 
  Offentliggjort (17.02.82) 
  Tinglysning (02.04.82) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.