Lokalplan 875

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn


Der er udarbejdet en lokalplan for området fra Århus syd motorvejen til havnen. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til en forbedret vejforbindelse til Århus Havn.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 875

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

875 - Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.09.08 - 25.09.08) 
  Afklaring af plangrundlag (26.09.08 - 21.04.09) 
  Lokalplanens igangsætning (22.04.09) 
  Afventer rekvirent (23.04.09 - 19.05.09) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (20.05.09 - 25.05.09) 
  Afventer rekvirent (26.05.09 - 04.07.09) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.07.09 - 13.09.09) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.09.09 - 06.10.09) 
  Byrådets 1. behandling (07.10.09) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.10.09 - 16.12.09) 
  Borgermøde (10.11.09) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (17.12.09 - 12.02.10) 
  Afventer Magistratens 2. Afdeling (13.02.10 - 22.04.10) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.04.10 - 11.05.10) 
  Byrådets 2. behandling (12.05.10) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (13.05.10 - 09.06.10) 
  Byrådets 2. behandling (10.06.10) 
  Offentliggjort (23.06.10) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.