Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Centerområde ved Oddervej i Højbjerg


Der påtænkes lokalplan for et område ved Oddervej/Heidesvej i Højbjerg. Området er beliggende vest for Oddervej og syd og øst for Heidesvej. Området er på 9.040 m2 og ligger i byzone. I dag er der to forretninger, et automobilværksted, lokalhistorisk arkiv, kunstnerværksteder og en bolig i området. Der påregnes opført en ny bebyggelse med butikker, fastfoodrestaurant, et ubemandet tank-anlæg, fitness, bibliotek, borgerservice og liberale erhverv.


Dokumenter

Forudgående offentlige hørings folder

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.03.09 - 09.04.09) 
  Forudgående offentlig høring (08.05.13 - 29.05.13) 
  Afkaring af revideret plangrundlag (30.05.13) 
  Afventer afklaring af projekt (30.03.15 - 01.07.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.