Lokalplan 928

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet område med boliger-, erhverv og butikker ved Vejlby Ringvej og Bryggervej, Aarhus Nord


Området indeholder en tæt og høj bebyggelse på i alt 125.000 m2 etageareal, det er en bebyggelsesprocent for området under ét på ca. 100, der svarer til, at der kan opføres cirka 900 boliger og cirka 35.000 m2 erhverv. Helhedsplanen for omdannelsesområdet ved Bryggervej er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009. Byrådet ønskede en helhedsplan med en tæt bebyggelse, der er energirigtig og miljømæssigt bæredygtig. Ligeledes var det Byrådets hensigt, at det nye byområde bliver mangfoldigt og socialt bæredygtig med varierende boligtyper, der henvender sig til forskellige målgrupper herunder, at der også etableres almene boliger.


Dokumenter

Folder til orienteringsmøde den 22. oktober 2009
Annonce om orienteringsmøde den 22. oktober 2009
Forhøringsfolder
Helhedsplan for Bryggervej
Forslag til lokalplan nr. 928 med miljørapport

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.03.09 - 14.04.09) 
  Forudgående offentlig høring (31.08.11 - 21.09.11) 
  Borgermøde (08.09.11) 
  Lokalplanens igangsætning (29.11.11) 
  Afklaring af plangrundlag (29.11.11 - 12.02.12) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (13.02.12 - 29.02.12) 
  Afventer rekvirent (01.03.12 - 14.06.12) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.06.12 - 08.10.12) 
  Afventer rekvirent (09.10.12 - 21.05.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.05.13 - 12.11.13) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.11.13 - 26.11.13) 
  Byrådets 1. behandling (27.11.13) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.12.13 - 29.01.14) 
  Borgermøde (22.01.14) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (30.01.14 - 24.04.14) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.04.14 - 20.05.14) 
  Byrådets 2. behandling (21.05.14) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.05.14 - 10.06.14) 
  Byrådets 2. behandling (11.06.14) 
  Offentliggjort (25.06.14) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.