Lokalplan 887

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner i Skejby. (Det nye universitetshospital)


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål til sygehus og sygehusrelaterede funktioner med dertil hørende anlæg. Det eksisterende sygehus er beliggende inden for området. Ny bebyggelse planlægges opført i 4 etager med stigende etagehøjder fra 6 - 9 etager mod bebyggelsens centrum og højhus på ca. 100 meter. Området er beliggende ved Herredsvej nord for Brendstrup Busvej og Brendstrupgårdsvej i Skejby. Området har en størrelse på ca. 958.200 m og er beliggende i både by- og landzone.


Dokumenter

Høringsfolder
Forslag til lokalplan nr. 887
Miljørapport til lokalplan nr. 887
Særstandpunkt
Orienteringsskrivelse lokalplanforslag nr. 887

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.05.09 - 17.06.09) 
  Afventer rekvirent (18.06.09 - 13.08.09) 
  Forberedelse forhøring (14.08.09 - 08.09.09) 
  Forudgående offentlig høring (09.09.09 - 30.09.09) 
  Afklaring af plangrundlag (01.10.09 - 22.01.10) 
  Lokalplanens igangsætning (22.01.10) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.01.10 - 01.06.10) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.06.10 - 23.06.10) 
  Byrådets 1. behandling (24.06.10) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (25.06.10 - 10.08.10) 
  Byrådets 1. behandling (11.08.10) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.08.10 - 20.10.10) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (20.10.10 - 23.11.10) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.11.10 - 14.12.10) 
  Byrådets 2. behandling (15.12.10) 
  Offentliggjort (26.01.11) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.