Lokalplan 883

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


HENLAGT Nyt boligområde ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i indtil 2 etager. Området er beliggende ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst. Området er kommunalt ejet og er beliggende i byzone og landzone. Lokalplanarbejdet indledes med en forudgående offentlig høring. Lokalplanen afventer afklaring fra Sport og Fritid. Afventer afklaring omkring eksisterende pistolskydebane og grundvandsforhold. Sagen er startet op som en ny lokalplan - se under "Sager under vurdering".


Dokumenter

Forhøringsfolder

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.11.09 - 09.12.09) 
  Forudgående offentlig høring (11.08.10 - 01.09.10) 
  Lokalplanens igangsætning (01.10.10) 
  Afventer Teknik og Miljø (05.01.11 - 30.11.11) 
  Afventer Sport og Fritid (01.12.11 - 28.02.14) 
  Afventer Teknik og Miljø (01.03.14 - 01.11.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.