Lokalplan 1029

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger på Høiriisgårdsvej "Tulipgrunden", Brabrand


Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen af området omkring den nuværende Tulipgrund i Brabrand fra erhvervsområde til nyt boligområde i op til 4 etager med mulighed for offentlige funktioner. Området er beliggende omkring Høiriisgårdvej i Brabrand. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal udarbejdes kommuneplantillæg med foroffentlighedsfase for en ændret anvendelse til boligformål. Der er foretaget en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen.


Dokumenter

Høringsmateriale
Forslag til lokalplan nr. 1029 med Miljørapport
Udbygningsaftale

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1029 - Boliger på Høiriisgårdsvej "Tulipgrunden", Brabrand

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.05.13 - 21.06.13) 
  Forudgående offentlig høring (24.04.15 - 01.06.15) 
  Forundersøgelse (27.08.15 - 14.09.15) 
  Lokalplanens igangsætning (05.11.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (06.11.15 - 02.05.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.05.16 - 24.05.16) 
  Byrådets 1. behandling (25.05.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.06.16 - 01.09.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.09.16 - 25.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.05.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (21.06.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 2. behandling (16.08.17) 
  Offentliggjort (31.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.