Lokalplan 896

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til lav boligbebyggelse. Området er beliggende syd for Trondkærvej i Skødstrup. Området har en størrelse på ca. 8 ha og er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens delområde 39.02.26 BO og er i overensstemmelse med kommuneplanen.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 896
Supplerende deklaration lokalplan 896

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

896 - Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (27.04.10 - 25.05.10) 
  Lokalplanens igangsætning (29.06.10) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.06.10 - 01.07.10) 
  Afventer rekvirent (02.07.10 - 27.09.10) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (28.09.10 - 25.01.11) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.01.11 - 08.02.11) 
  Byrådets 1. behandling (09.02.11) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.02.11 - 20.04.11) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.04.11 - 10.05.11) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.05.11 - 07.06.11) 
  Byrådets 2. behandling (08.06.11) 
  Offentliggjort (13.07.11) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.