Lokalplan 0898

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Segaltvej i Løgten


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål. Området er beliggende ved Segaltvej i Løgten. Området har en størrelse på ca. 4.000 m2, indeholder 4 parcelhusgrunde og er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens delområde 39.01.07 BO og udlagt til lav boligbebyggelse. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 898

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0898 - Boligområde ved Segaltvej i Løgten

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (01.06.10 - 21.06.10) 
  Lokalplanens igangsætning (17.09.10) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.09.10 - 26.01.11) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.01.11 - 08.02.11) 
  Byrådets 1. behandling (09.02.11) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.02.11 - 20.04.11) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.04.11 - 09.06.11) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.06.11 - 09.08.11) 
  Byrådets 2. behandling (10.08.11) 
  Offentliggjort (14.09.11) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.