Lokalplan 0900

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny idrætshal og boldbaner ved Skødstrup Skole


Projektet omfatter en ny idrætshal i forbindelse med den eksisterende hal ved Skødstrup Skole, samt anlæg af nye boldbaner i en kile mod vest fra skolen.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 900

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0900 - Ny idrætshal og boldbaner ved Skødstrup Skole

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.07.10 - 16.08.10) 
  Lokalplanens igangsætning (10.10.10) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (11.10.10 - 20.01.11) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.01.11 - 08.02.11) 
  Byrådets 1. behandling (09.02.11) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.02.11 - 20.04.11) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.04.11 - 29.05.11) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.05.11 - 07.06.11) 
  Byrådets 2. behandling (08.06.11) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.06.10 - 21.06.10) 
  Byrådets 2. behandling (22.06.11) 
  Offentliggjort (20.07.11) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.