Lokalplan 1083

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov


På baggrund af anmodning fra en privat lodsejer om udarbejdelse af en lokalplan for et areal ved Arresøvej, er Aarhus Kommune i dialog om udarbejdelse af en lokalplan. Arealerne ligger inden for et område udlagt til byomdannelsesområde i Kommuneplan 2017, stilles der krav om udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede byomdannelsesområde, Området er beliggende syd for Arresøvej. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150701ER. Der er gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af kommuneplanen.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan 1083
Forslag til udbygningsaftale LP 1083
Borgermøde 20-08-2019

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.10.16 - 04.11.16) 
  Forudgående offentlig høring (30.01.17 - 27.02.17) 
  Borgermøde (01.02.17) 
  Afventer afklaring af projekt (28.02.17 - 30.09.18) 
  Lokalplanens igangsætning (01.10.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.10.18 - 04.04.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.04.19 - 27.05.19) 
  Byrådets 1. behandling (28.05.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (29.05.19 - 25.06.19) 
  Byrådets 1. behandling (26.06.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.07.19 - 04.09.19) 
  Borgermøde (20.08.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (05.09.19 - 06.01.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.01.20 - 04.02.20) 
  Byrådets 2. behandling (05.02.20) 
  Offentliggjort (06.02.20 - 01.04.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.