Lokalplan X026

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Humlehusvej i Skejby Nord


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsområde til virksomheder i virksomhedsklasse 1. Bygninger må opføres i 3 etager. Området er beliggende mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej i Skejby.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.04.11 - 05.05.11) 
  Afklaring af plangrundlag (06.05.11 - 01.09.16) 
  Forundersøgelse (24.05.19 - 07.06.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.