Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde Skejby Nord


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsområde til virksomheder i virksomhedsklasse 1. Bygninger må opføres i 3 etager. Området er beliggende ved syd for Søftenvej ved Herredsvej og Humlehusvej i Skejby. Området har en størrelse på ca. 38,7 ha og er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens 2 rammeområder: 14.09.09 ER og 14.09.10 ER

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.04.11 - 05.05.11) 
  Afklaring af plangrundlag (06.05.11 - 01.09.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.