Lokalplan 0908

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Løgten Østervej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til åben lav boligbebyggelse. Området er beliggende ved Løgten Østervej. En del af området er omfattet af Lokalplan nr. 98, som udlægger området til idrætsformål. Som en del af budgetforligene i 2009 og 2010 blev det besluttet at flytte det påtænkte idrætsanlæg op til Skødstrup Skole og konvertere nærværende område til parcelhusbebyggelse. Området har en størrelse på ca. 19 ha og er beliggende i byzone. Skønsmæssigt vil området kunne rumme 180 parcelhusgrunde. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 39.02.28 BO og er udlagt til lav boligbebyggelse i maks. 2 etager.


Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 908

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0908 - Boligområde ved Løgten Østervej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.12.10 - 21.01.11) 
  Lokalplanens igangsætning (23.05.11) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.05.11 - 29.08.11) 
  Afventer afgørelse (30.08.11 - 01.11.11) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.11.11 - 29.11.11) 
  Afventer afgørelse (30.11.11 - 06.03.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.03.12 - 10.04.12) 
  Byrådets 1. behandling (11.04.12) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.04.12 - 01.08.12) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.08.12 - 05.09.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.09.12 - 09.10.12) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.12) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.10.12 - 30.10.12) 
  Byrådets 2. behandling (31.10.12) 
  Offentliggjort (28.11.12) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.