Lokalplan 962

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til erhverv ved Europaplads, Aarhus Midtby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et højhus på 58 meter, med 16 etager til kontorformål, med en på bebyggelsesprocent på 422 %. Højhuset skal erstatte det nuværende kontorbyggeri. Området er beliggende ved Europa Plads 16. Området har en størrelse på ca. 3570 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060203CY. Forslaget indebærer en forudgående offentlig høring til ændring af kommuneplanen.


Dokumenter

Forhøringsfolder

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.11.11 - 28.11.11) 
  Forudgående offentlig høring (09.05.12 - 30.05.12) 
  Lokalplanens igangsætning (23.04.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.04.13 - 30.04.13) 
  Afventer rekvirent (01.05.13 - 14.08.13) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (14.08.13 - 18.11.13) 
  Afventer rekvirent (19.11.13 - 30.09.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (01.10.18 - 07.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.02.19 - 28.02.19) 
  Byrådets 1. behandling (01.03.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.03.19 - 10.05.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (11.05.19 - 13.06.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.06.19 - 25.07.19) 
  Byrådets 2. behandling (26.07.19) 
  Offentliggjort (27.07.19 - 20.09.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.