Lokalplan 925

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Centerområde og erhvervsområde ved Ringvej Syd i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til detailhandel i form af udvalgsvarer og dagligvarer med maks. butiksstørrelser på henholdsvis 3500 og 2000 m2. Maks. etageareal til lavprisvarehus fastholdes som i Lokalplan nr. 650. Det kommende byggeri foreslås placeret ud mod Ringvej Syd. De eksisterende vejforhold med vejbetjening fra Ringvej Syd bibeholdes. Området er beliggende ved Ringvej syd og Sønderhøj. Området har en størrelse på ca. 70.400 m2 og er beliggende i byzone.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 925

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

925 - Centerområde og erhvervsområde ved Ringvej Syd i Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.04.11 - 26.05.11) 
  Lokalplanens igangsætning (17.08.11) 
  Afklaring af plangrundlag (19.08.11 - 21.09.11) 
  Afklaring af plangrundlag (22.09.11 - 29.03.12) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.03.12 - 18.04.12) 
  Afklaring af plangrundlag (19.04.12 - 19.05.12) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (20.05.12 - 27.06.12) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.06.12 - 14.08.12) 
  Byrådets 1. behandling (15.08.12) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (29.08.12 - 24.10.12) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (25.10.12 - 03.12.12) 
  Afventer Teknik og Miljø (04.12.12 - 01.01.13) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.01.13 - 15.01.13) 
  Byrådets 2. behandling (16.01.13) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.01.13 - 29.01.13) 
  Byrådets 2. behandling (30.01.13) 
  Offentliggjort (20.02.13) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.