Lokalplan 1051

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Færge- og Godshavn ved Østhavnsvej, Aarhus Havn


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til færgeterminal. Området har en størrelse på ca. 190.000 m2 og er beliggende i byzone og på vandareal. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 050406ER og 050408ER. Lokalplanforslaget er i ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013, der skal udarbejdes et kommuneplantillæg , der gør det muligt at lokalplanlægge for en færgehavn.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1051 med VVM og miljørapport

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1051 - Færge- og Godshavn ved Østhavnsvej, Aarhus Havn

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (31.05.16 - 21.06.16) 
  Lokalplanens igangsætning (24.08.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (29.09.16 - 26.10.16) 
  Afventer rekvirent (27.10.16 - 03.06.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (03.06.17 - 18.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.09.17 - 10.10.17) 
  Byrådets 1. behandling (11.10.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.10.17 - 21.12.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (22.12.17 - 06.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 2. behandling (06.06.18) 
  Offentliggjort (22.06.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.