Lokalplan 1051

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Færge- og Godshavn ved Østhavnsvej, Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra Aarhus Havn påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til færgeterminal. Området har en størrelse på ca. 190.000 m2 og er beliggende i byzone og på vandareal. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 050406ER og 050408ER. Lokalplanforslaget er i ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013, der skal udarbejdes et kommuneplantillæg , der gør det muligt at lokalplanlægge for en færgehavn.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1051 med VVM og miljørapport

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (31.05.16 - 21.06.16) 
  Lokalplanens igangsætning (24.08.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.08.16 - 26.10.16) 
  Afventer rekvirent (27.10.16 - 17.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.01.17 - 18.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.09.17 - 10.10.17) 
  Byrådets 1. behandling (11.10.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.10.17 - 21.12.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (22.12.17 - 06.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 2. behandling (06.06.18) 
  Offentliggjort (07.06.18 - 01.08.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.