Igangværende lokalplansager

Af listen nedenfor fremgår de lokalplansager Center for Byudvikling og Mobilitet aktuelt arbejder med i området "alle".

Der vises 49 igangværende lokalplansager på denne side.


- Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 7 Hasle


På baggrund af et fælles ønske fra Østjysk Bolig, sekretariatet for Attraktive Boligområder og Teknik og Miljø har Planafdelingen fremsat forslag om ophævelse af...
 

1015 - Boligområde mellem Grenå-Odderbanen og Starupvej i Malling


På vegne af ejer, Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus, har arkitekt Ole Dreyer maa. Anmodet om udarbejdelse af lokalplan for ovennævnte område. Området er beliggende...
 

1020 - Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer - med Grundsalg som bygherre - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give...
 

1021 - Boliger Koltvej 46


På baggrund af anmodning fra den private ejer (matr. nr. 8 g) og kommunale ejer (del af matr. nr. 8c) påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1024 - Omdannelse af biblioteket i Mølleparken ved Vestpassagen


På baggrund af salget af hovedbiblioteket, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Der foreligger en købskontrakt mellem Aarhus kommune og Biblioteksparken...
 

1028 - Boligområde på hjørnet af Starupvej og Tværgade i Malling


På baggrund af anmodning fra Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed...
 

1029 - Boliger på Høiriisgårdsvej "Tulipgrunden", Brabrand


Aarhus Kommune ønsker at ændre anvendelsen af området omkring den nuværende Tulipgrund i Brabrand fra erhvervsområde til nyt boligområde i op til 4 etager med mulighed for...
 

1030 - Boliger mellem Sandkåsvej og Herredsvej, Hasle


På baggrund af anmodning fra Boligselskabet AlmenBo Aarhus påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. En forudsætning for projektet er at boligselskabet...
 

1031 - Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, Risskov


På baggrund af anmodning fra de kommende private ejere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

1032 - Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej i Åbyhøj.


I forbindelse med udflytningen af Århus Fragtmandscentral, er der åbnet mulighed for at omdanne området til et nyt og attraktivt blandet byområde. Omdannelsen er påbegyndt...
 

1033 - Ny bebyggelse ved Bispegården


På baggrund af anmodning fra FOF der ejer Bispegården påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at tilføre...
 

1034 - Blandet bolig- og erhvervsområde mellem Bernhardt Jensens Boulevard, Dagmar Petersens Gade, Esther Aggebos Gode og Jette Tikjøbs Plads, Aarhus Ø.


På baggrund af anmodning fra den private ejer skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Lokalplanen er alene nødvendig for at ændre anvendelsen til bolig i...
 

1035 - Blandet byområde på Nordhavnen, ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra den private ejer skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1037 - Boliger ved Jens Baggesens Vej, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området på Jens Baggesens Vej 88 på Katrinebjerg i Aarhus N. Formålet med lokalplanen...
 

1040 - Institutionsbyggeri, Sølystgade 30


På baggrund af anmodning fra Børn og Unge påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at dagtilbudsafdelingen...
 

1041 - Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1043 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område, som omfatter matr.nr. 4b og 4gr, begge Tilst By, Tilst. Området er...
 

1045 - Boligområde ved Blomstervej og Marienlystvej i Tilst


På baggrund af anmodning fra den private og kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...
 

1046 - Boligbebyggelse ved Søren Frichs Vej og P. Hiort Lorenzens Vej, Ringgården


På baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og Boligforeningen Ringgården om grundsalg og opførelse 8 – 12.000 etm² almene boliger skal der udarbejdes en lokalplan for det...
 

1048 - Boligområde mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade


På baggrund af anmodning fra en udvikler, der har optionsaftale for hovedparten af ejendommene, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1049 - Stor udvalgsvarebutik og erhverv mellem Randersvej og Karl Krøyers Vej i Skejby


På baggrund af anmodning fra kommunens grundsalgsafdeling påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. En del af arealet er solgt via en betinget købsaftale....
 

1050 - Boliger ved Engskovvej i Skødstrup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1051 - Ny Færgeterminal, Sydhavnen


På baggrund af anmodning fra Aarhus Havn påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes...
 

1052 - Blandet bolig- og erhvervsområde på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg.


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1053 - Produktionsskole på Godsbaneområdet


På baggrund af en aftale om salg mellem Aarhus Kommune og Aarhus Produktionsskole skal Aarhus Kommune udarbejde en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen...
 

1054 - Boliger og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1055 - Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1056 - Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej på Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra Magistraten for Sundhed og Omsorg påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

1057 - Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej i Hasle


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en forøgelse af...
 

1058 - Bolig- og erhvervsområde ved Åby Ringvej og Silkeborgvej, Gellerup (syd for Globus1)


Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening påtænker at sætte gang i udarbejdelse af en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

1059 - Boliger og erhverv i Hejredalskvarteret i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer og den private ejer - Brabrand Boligselskab - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1060 - Idrætsanlæg på Vidtskuevej i Viby


På baggrund af anmodning fra kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1061 - Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra Magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge samt Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en...
 

1062 - Bolig og erhverv mellem A. Hertzums Vej og P. Hiort Lorenzens Vej


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område mellem A. Hertzums Vej og P. Hiort Lorenzens Vej. Formålet med...
 

1063 - Ungdomsboliger på Gøteborg Alle 7, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1064 - Nye etageboliger og rækkehuse på Vikærsvej 36 i Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1065 - Etageboligbebyggelse på Dalgas Avenue 6


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1066 - Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej


På baggrund af anmodning fra den nuværende (private) ejer påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for...
 

1067 - Erhvervsområde ved Filmbyen


Formålet med lokalplanen er at føje 5.000 m2 etageareal til den nuværende lokalplan 862 i byggefelter 5 og 6, der ligeledes skal have en anden placering og udstrækning. Der...
 

1068 - Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

1069 - Boligområde ved Skejbyvej 1-29


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Området er i dag reguleret af lokalplan nr. 92, 105 og 144....
 

1070 - Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby


På baggrund af anmodning fra ejerne påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til...
 

1071 - Cityområde på Frederiks Plads, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i en bygning på op til 25 etager. Der vil indgå et etageareal i det nye lokalplanområde...
 

1072 - Etageboliger ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C


På baggrund af salg af kommunal grund til privat grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...
 

1074 - Storbylandsby II, Halmstadgade 11, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra Østjysk Bolig i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

883 - Nyt boligområde ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i indtil 2 etager. Området er...
 

923 - Etageboliger mellem Holmskovvej og Gammel Østergårdsvej i Malling


På baggrund af anmodning fra ejer af matr. 19k påtænkes der udarbejdet en lokalplan for matriklerne nr. 19 k, 15 y og 15 gq Malling By, Malling inden for kommuneplanens...
 

962 - Område til erhverv ved Europaplads, Aarhus Midtby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

999 - Detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper på Søren Nymarks Vej i Højbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...