Igangværende lokalplansager

Af listen nedenfor fremgår de lokalplansager Center for Byudvikling og Mobilitet aktuelt arbejder med i området "midtby".

Der vises 16 igangværende lokalplansager på denne side.


1024 - Omdannelse af biblioteket i Mølleparken ved Vestpassagen


På baggrund af salget af hovedbiblioteket, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Der foreligger en købskontrakt mellem Aarhus kommune og Biblioteksparken...
 

1033 - Ny bebyggelse ved Bispegården


På baggrund af anmodning fra FOF der ejer Bispegården påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at tilføre...
 

1034 - Blandet bolig- og erhvervsområde mellem Bernhardt Jensens Boulevard, Dagmar Petersens Gade, Esther Aggebos Gode og Jette Tikjøbs Plads, Aarhus Ø.


På baggrund af anmodning fra den private ejer skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Lokalplanen er alene nødvendig for at ændre anvendelsen til bolig i...
 

1035 - Blandet byområde på Nordhavnen, ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra den private ejer skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1040 - Institutionsbyggeri, Sølystgade 30


På baggrund af anmodning fra Børn og Unge påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at dagtilbudsafdelingen...
 

1041 - Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1046 - Boligbebyggelse ved Søren Frichs Vej og P. Hiort Lorenzens Vej, Ringgården


På baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og Boligforeningen Ringgården om grundsalg og opførelse 8 – 12.000 etm² almene boliger skal der udarbejdes en lokalplan for det...
 

1051 - Ny Færgeterminal, Sydhavnen


På baggrund af anmodning fra Aarhus Havn påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes...
 

1053 - Produktionsskole på Godsbaneområdet


På baggrund af en aftale om salg mellem Aarhus Kommune og Aarhus Produktionsskole skal Aarhus Kommune udarbejde en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen...
 

1061 - Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra Magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge samt Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en...
 

1062 - Bolig og erhverv mellem A. Hertzums Vej og P. Hiort Lorenzens Vej


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område mellem A. Hertzums Vej og P. Hiort Lorenzens Vej. Formålet med...
 

1065 - Etageboligbebyggelse på Dalgas Avenue 6


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1067 - Erhvervsområde ved Filmbyen


Formålet med lokalplanen er at føje 5.000 m2 etageareal til den nuværende lokalplan 862 i byggefelter 5 og 6, der ligeledes skal have en anden placering og udstrækning. Der...
 

1071 - Cityområde på Frederiks Plads, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i en bygning på op til 25 etager. Der vil indgå et etageareal i det nye lokalplanområde...
 

1072 - Etageboliger ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C


På baggrund af salg af kommunal grund til privat grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...
 

962 - Område til erhverv ved Europaplads, Aarhus Midtby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...