Igangværende lokalplansager

Af listen nedenfor fremgår de lokalplansager Center for Byudvikling og Mobilitet aktuelt arbejder med i området "syd".

Der vises 6 igangværende lokalplansager på denne side.


1015 - Boligområde mellem Grenå-Odderbanen og Starupvej i Malling


Jordbrugets Uddannelsescenter har anmodet om lokalplanlægning af et areal til tæt-lav- og/eller etageboligbebyggelse beliggende mellem Jordbrugets Uddannelsescenter har...
 

1021 - Boligområde mellem Kolt Østervej og Koltvej


På baggrund af anmodning fra den private ejer (matr. nr. 8 g) og kommunale ejer (del af matr. nr. 8c) påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1070 - Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby


På baggrund af anmodning fra ejerne påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til...
 

1094 - Boligbyggeri ved Hørretløkkevej og Jelshøjvej, Mårslet


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1114 - Bolig og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer/udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området...
 

1115 - Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra private og kommunale ejere er der igangsat forarbejde, forud for at der kan udarbejdes en lokalplan for området. Formålet med at udarbejde en...