Igangværende lokalplansager

Af listen nedenfor fremgår de lokalplansager Center for Byudvikling og Mobilitet aktuelt arbejder med i området "vest".

Der vises 12 igangværende lokalplansager på denne side.


- Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 7 Hasle


På baggrund af et fælles ønske fra Østjysk Bolig, sekretariatet for Attraktive Boligområder og Teknik og Miljø har Planafdelingen fremsat forslag om ophævelse af...
 

1029 - Boliger på Høiriisgårdsvej "Tulipgrunden", Brabrand


Aarhus Kommune ønsker at ændre anvendelsen af området omkring den nuværende Tulipgrund i Brabrand fra erhvervsområde til nyt boligområde i op til 4 etager med mulighed for...
 

1030 - Boliger mellem Sandkåsvej og Herredsvej, Hasle


På baggrund af anmodning fra Boligselskabet AlmenBo Aarhus påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. En forudsætning for projektet er at boligselskabet...
 

1032 - Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej i Åbyhøj.


I forbindelse med udflytningen af Århus Fragtmandscentral, er der åbnet mulighed for at omdanne området til et nyt og attraktivt blandet byområde. Omdannelsen er påbegyndt...
 

1043 - Blandet bolig og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område, som omfatter matr.nr. 4b og 4gr, begge Tilst By, Tilst. Området er...
 

1045 - Boligområde ved Blomstervej og Marienlystvej i Tilst


På baggrund af anmodning fra den private og kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...
 

1057 - Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej i Hasle


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en forøgelse af...
 

1058 - Bolig- og erhvervsområde ved Åby Ringvej og Silkeborgvej, Gellerup (syd for Globus1)


Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening påtænker at sætte gang i udarbejdelse af en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

1059 - Boliger og erhverv i Hejredalskvarteret i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer og den private ejer - Brabrand Boligselskab - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1066 - Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej


På baggrund af anmodning fra den nuværende (private) ejer påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for...
 

1068 - Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

883 - Nyt boligområde ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i indtil 2 etager. Området er...