Igangværende lokalplansager

Af listen nedenfor fremgår de lokalplansager Center for Byudvikling og Mobilitet aktuelt arbejder med i området "vest".

Der vises 4 igangværende lokalplansager på denne side.


1082 - Fælleshus, dagligvarebutik og boliger ved Rymarken i Hasle


På baggrund af anmodning fra Boligselskabet Østjysk Bolig og den private Preben Jensen A/S påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1091 - Agro Food Park - Kraftcenter


På baggrund af anmodning fra den private ejer, Agro Food Park påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for...
 

1097 - Sports- og kulturcampus i Gellerup, Brabrand


På baggrund af anmodning fra Aarhus Kommune (Kultur og Borgerservice) og Brabrand Boligforening, som ejer de pågældende arealer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det...
 

1103 - Blandet byområde ved Åby Ringvej, Edwin Rahrsvej og Gudrunsvej, Gellerup


Aarhus Kommune er ved at udarbejde en ny lokalplan (lokalplan 1103 samt kommuneplantillæg 45) for et nyt blandet byområde ved Åby Ringvej, Gudrunsvej og Edwin Rahrs Vej i...