Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


1001 - Ny boldbane i Gellerup, Brabrand


På baggrund af anmodning fra Brabrand Boligforening og Gellerupsekretariatet, Aarhus Kommune påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1002 - Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer – Arbejdernes Andelsboligforening - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at...
 

1003 - Fornyelse af boligområdet Præstevangen, Vilhelm Becks Vej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der i området kan opføres en bebyggelse i 2 etager med en 1000 m2 dagligvarebutik i stueetagen og et nyt kvartershus på...
 

1004 - Boligområde Skådearkaden ved Stenvej i Skåde


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at et areal, et ubrugt erhvervsparkeringsareal, der ligger inden for området kan anvendes til etageboliger i to etager med...
 

1005 - Sejlsportscenter på Aarhus Lystbådehavn, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et sejlsportscenter i ca. 11 meters højde med et samlet areal på ca. 4.000 m2. Området er...
 

1006 - Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Langenæsstien, Langenæs


På baggrund af anmodning fra Børn og Unge påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at udvide det...
 

1007 - Boligområde ved Ketting Parkvej i Harlev


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i optil 2 etager. Området omhandler et mindre nedlagt...
 

1009 - Boliger på Østboulevarden 11a og 11b, Aarhus C


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i op til 4 etager med udnyttet tagetage. Området er beliggende ved Østboulevarden 11,...
 

1010 - Boligområde ved Røvedvej i Spørring


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til lav boligbebyggelse i maksimalt 2 etager. Området er beliggende øst for Røvedvej. Området har en...
 

1011 - Boliger ved Peter Sabroes Gade


Formålet med lokalplanen er at revitalisere området med en ny boligbebyggelse, at fortætte området, at området bidrager positivt til og indgår i en arkitektonisk dialog med...
 

1012 - Højhusbebyggelse til boliger ved Møllevangs Allé og Katrinebjergvej, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i 3-14 etager - to højhuse på 14 etager, to bygninger på 6 etager og tre bygninger mod...
 

1013 - Bevarende lokalplan for Samsøgade 21, Aarhus Midtby


Aarhus Byråd vedtog den 3. december 2014 at etageejendommen ikke må nedrives, og at der skal udarbejdes et forslag til en bevarende lokalplan. Formålet med lokalplanen er at...
 

1014 - Blandet byområde Gellerup Nord


Området skal blandt andet huse den nye MTM administrationshus – herunder parkering i konstruktion for ca. 440 p-pladser - med ca. 950 kommunale arbejdspladser. Aarhus...
 

1016 - Nye - Første etape af ny by ved Elev


Området planlægges i et byudviklingsområde som led i byrådets strategi om byvækst i form af fortætning og nye byer. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

1017 - Nedrivning af 2 boligblokke og Hejredalskollegiet i Gellerup


På baggrund af anmodning fra ejerne Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give...
 

1018 - Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at omdanne eksisterende hotelbyggeri til en højhusbebyggelse i 6-31 etager. Det eksisterende hotel foreslås nedrevet og der...
 

1019 - Boliger ved Virup Skovvej i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den private ejer er der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boliger med...
 

1020 - Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager. I processen vil det vise sig...
 

1022 - Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ungdomsboliger samt en smule erhverv, i op til 3 etager. Grundejere ønsker at omdanne...
 

1023 - Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1024 - Vestpassagen. Boliger, erhverv og butikker mellem Mølleparken og Vestergade, Aarhus Midtby


På baggrund af salget af hovedbiblioteket, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Der foreligger en købskontrakt mellem Aarhus kommune og Biblioteksparken...
 

1025 - Væksthuse til forskning og undervisning ved Agro Food Park, Tilst


På baggrund af anmodning fra Agro Food Park påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at udvide afgrænsning mod syd til at...
 

1026 - Bypark i Gellerupparken i Brabrand


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bypark med mulighed for at etablere den bebyggelse, som støtter op om anvendelsen af området som...
 

1027 - Parkeringshus og 2 heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby


På baggrund af anmodning fra den regionale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan inden for et område ved Det Nye Universitetshospital, Skejby. Formålet med lokalplanen...
 

1028 - Boligområde på hjørnet af Starupvej og Tværgade i Malling


På baggrund af anmodning fra Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed...
 

1029 - Boliger på Høiriisgårdsvej "Tulipgrunden", Brabrand


Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen af området omkring den nuværende Tulipgrund i Brabrand fra erhvervsområde til nyt boligområde i op til 4 etager med...
 

1030 - Boliger mellem Sandkåsvej og Herredsvej, Hasle


På baggrund af anmodning fra Boligselskabet AlmenBo Aarhus påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. En forudsætning for projektet er at boligselskabet...
 

1031 - Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, Risskov


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og blandet byområde i 2-5 etager. Det samlede etageareal inden for området forventes...
 

1032 - Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej i Åbyhøj.


I forbindelse med udflytningen af Århus Fragtmandscentral, er der åbnet mulighed for at omdanne området til et nyt og attraktivt blandet byområde. Omdannelsen er påbegyndt...
 

1033 - Bebyggelse til offentlige formål ved ”Bispegården”, Fredensgade og Sønder Alle, Aarhus Midtby.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at tilføre yderligere bebyggelse på grunden. Bebyggelsen skal anvendes til FOF’s administration samt muliggøre at FOF i...
 

1034 - Blandet bolig- og erhvervsområde mellem Bernhardt Jensens Boulevard, Dagmar Petersens Gade, Esther Aggebos Gade og Jette Tikjøbs Plads, Aarhus Ø.


Lokalplanen er alene nødvendig for at ændre anvendelsen til bolig i forhold til den eksisterende lokalplan 816, der udlægger området til både bolig og erhverv (som vedtaget...
 

1035 - Blandet byområde på Nordhavnen, ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger som vedtaget på Byrådsmøde den 24/2 2016. Området er beliggende ved Ester Aggebos...
 

1036 - Sønderhøj i Viby - Fortætning af erhvervsområde


Lokalplanen skal give mulighed for udvidelse og fortætning af den nuværende bygningsmasse med flere solitære bygninger til f.eks. Domiciler eller undervisningsenheder....
 

1037 - Boliger ved Jens Baggesens Vej, Katrinebjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området på Jens Baggesens Vej 88 på Katrinebjerg i Aarhus N. Formålet med lokalplanen...
 

1038 - Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Aarhus C


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bankdomicil i seks etager med et etageareal på ca. 11.000 m2. Området er beliggende ved...
 

1039 - Boligbyggeri ved Valdemarsgade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i op til 6 etager. Området er beliggende ved Valdemarsgade 18, har en størrelse på...
 

1040 - Institutionsbyggeri, Sølystgade 30, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at dagtilbudsafdelingen Sølystgade 30 kan udvides fra tre til seks grupperum. Lokalplanen skal give mulighed for at fjerne...
 

1041 - Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboligbebyggelse med mulighed for både vandrette og lodrette lejlighedsskel. I det ansøgte...
 

1042 - Område ved Finlandsgade og Helsingforsgade - omdannelse til etageboliger og erhverv


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at områderne kan...
 

1043 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst


På grund af manglende støjbestemmelse i § var sagen på Byrådsmøde 23. maj 2018. Den blev godkend. Denne lokalplan gælder for et område i den østlige del af Tilst og...
 

1044 - Etageboliger og erhverv ved Godsbanen


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger og erhverv med et gennemsnit på 6 etager, men med mulighed for op til 11 etager i et...
 

1045 - Boligområde ved Blomstervej og Marienlystvej i Tilst


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligbebyggelse. Området ønskes anvendt til boligformål i form af boligbebyggelse med...
 

1046 - Boligbebyggelse ved Søren Frichs Vej og P. Hiort Lorenzens Vej, Aarhus Midtby


På baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og Boligforeningen Ringgården om grundsalg og opførelse 8 – 12.000 etm² almene boliger skal der udarbejdes en lokalplan for det...
 

1047 - Byområde til boliger, erhverv samt butikker ved H.C. Tvengesvej og Søren Frichs Vej


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet byområde med fortrinsvis boliger og lidt erhverv på 4 - 6 etager. Området er beliggende...
 

1048 - Boligområde mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger med et maksimalt etageantal på 6. Området er beliggende mellem Randersvej, Kalmargade,...
 

1049 - Stor udvalgsvarebutik og erhverv mellem Randersvej og Karl Krøyers Vej i Skejby


En del af arealet er solgt via en betinget købsaftale. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et nyt erhvervsområde med én stor...
 

1050 - Boliger ved Engskovvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Området er beliggende ved Engskovvej 58 i Skødstrup., har en...
 

1051 - Færge- og Godshavn ved Østhavnsvej, Aarhus Havn


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til færgeterminal. Området har en størrelse på ca. 190.000 m2 og er beliggende i byzone og på...
 

1052 - Blandet bolig- og erhvervsområde på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervs- og boligformål i 3-6 etager med hovedvægten på erhverv. Derudover planlægges der for...
 

1054 - Boliger og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejlby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet boliger og erhverv. Boliger i hhv. 4 til 6 etager og erhverv i 2 etager langs...
 

1055 - Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ca. 100 kollegieboliger fordelt på de to separat beliggende grunde – i byggeri på 3-4 etager....
 

1056 - Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej på Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan udbygges med 125 almene specialboliger til demente. Anvendelsen forventes fastholdt som offentligt område....
 

1057 - Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej i Hasle


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en forøgelse af det mulige byggeris omfang, men at fastholde anvendelsesbestemmelserne fra den nugældende kommuneplanramme. ...
 

1058 - Bolig- og erhvervsområde ved Åby Ringvej og Silkeborgvej, Gellerup (syd for Globus1)


Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening påtænker at sætte gang i udarbejdelse af en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

1059 - Boliger og erhverv i Hejredalskvarteret i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer og den private ejer - Brabrand Boligselskab - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1060 - Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til idrætsanlæg og park. Området er beliggende ved Vidtskuevej 35 i Viby, har en størrelse på ca....
 

1061 - Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre Generationernes Hus – et byggeri sammensat af forskellige boligtyper til alle generationer, børneinstitution samt...
 

1062 - Byområde til boliger, erhverv og butikker ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej, Godsbanen


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til fortrinsvis boliger og noget erhverv i 4-6 etager og et enkelt sted muligvis op til 13 etager....
 

1063 - Etageboliger på Gøteborg Allé, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i form af ungdomsboliger i tre til seks etager. Området er beliggende ved Gøteborg...
 

1064 - Boligområde ved Vikærsvej, Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1065 - Etageboligbebyggelse på Dalgas Avenue 6


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i op til syv etager. Området er beliggende ved Dalgas Avenue, Frederiksbjerg, har en...
 

1066 - Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for meropførelse af erhvervsbyggeri i op til 15 etager. Området er beliggende Søren Frichs Vej 37-39. Området har en størrelse...
 

1067 - Erhvervsområde ved Filmbyen og Sydhavnsgade, Aarhus


Formålet med lokalplanen er at føje 5.000 m2 etageareal til den nuværende lokalplan 862 i byggefelter 5 og 6, der ligeledes skal have en anden placering og udstrækning. Der...
 

1068 - Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligområde i form af etageboliger. Området er beliggende ved Åbyvej og Lokesvej i Åby og har...
 

1069 - Boligområde ved Skejbyvej, Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej i Vejlby.


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Området er i dag reguleret af lokalplan nr. 92, 105 og 144....
 

1072 - Blandet byområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C


På baggrund af salg af kommunal grund til privat grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...
 

1073 - Boligområde ved Asmusgårdsvej, Elsted


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse med varierede bebyggelsesformer, såsom rækkehuse og etageboliger....
 

1074 - Boligområde ved Halmstadgade - Storbylandsby II - Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og mindre erhverv i 1-4 etager. Området er beliggende ved Halmstadgade 11,...
 

1075 - Idrætsanlæg og tandklinik ved Nordbyvej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til en specialklinik for Tandplejen Aarhus, en bebyggelse på op til 1400 m² og 2 etager. Området er...
 

1077 - Byggeri til undervisningsformål mellem Carl Blocks Gade og Sonnesgade, Arkitektskolen Aarhus.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af undervisnings- og forskningsformål samt kontorformål. Hensigten er,...
 

1078 - Byintegreret universitetsformål herunder boliger og erhverv ved Nørrebrogade, det tidligere Kommunehospital.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes til et ’Byintegreret Campus’. Med dette menes at området vil bestå af en kombinationen af...
 

1079 - Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

1080 - Boliger på Jens Baggesens Vej 35-37


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Projektbeskrivelse er vedhæftet. Formålet med lokalplanen er at...
 

1081 - Trøjborgcentret – Udvidelse med ny etageboligbebyggelse


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til centerområde i form af butikscenter samt boliger, med bebyggelse i op til 6 etager. Området er...
 

1082 - Fælleshus, erhvervslokaler og boliger ved Rymarken i Hasle


Formålet med lokalplanen er dels at give mulighed for at et areal ved Rymarken kan bruges til at opføre et nyt fællehus for Bispehaven. Fælleshuset skal ligge ud til et nyt...
 

1084 - Etageboligbebyggelse ved Thorvaldsensgade og Vestergade, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til et etagebolighus med dagligvareforretning i stueetagen. Området er afgrænset af...
 

1085 - Boligområde ved Østergårdsvej i Solbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i form af 4 punkthuse med op til 3 etager. I alt 48 lejligheder. Området er...
 

1086 - Boligområde Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i to til fem etager som kollegie- og ungdomsboliger samt familieboliger i forskellige...
 

1087 - Kollegie- og ungdomsboligbebyggelse på Godsbanearealet, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny bebyggelse til ungdoms- og kollegieboliger på Godsbanen. På arealet planlægges det at opføre i alt ca. 15.000 m2 bebyggelse...
 

1088 - Blandet byområde ved Olof Palmes Allé, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og mindre erhverv i 1-6 etager. Området er beliggende ved Olof Palmes Allé,...
 

1090 - Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boligbebyggelse i én af de planlagte vækstakser jf. kommuneplanen. Lokalplanen omfatter to områder, ét kommunalt ejet område...
 

1092 - Område til offentlige formål, Edwin Rahrs Vej i Brabrand


Området ligger syd for Edwin Rahrs Vej i Brabrand, har en størrelse på ca. 11.000 m2 og ligger i landzone. Lokalplanen vil fastholde området i landzone. Området ligger i...
 

1095 - Lighthouse 2X, Helga Pedersens Gade, Aarhus Ø


Arealet har i 2016 været i konkurrenceudbud, og formålet med lokalplanen er at muliggøre realisering af konkurrenceudbuddets vinderprojekt ”Lighthouse 2.0”. Vinderprojektet...
 

1096 - Boligområde ved Fuglekærvej i Kolt


På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til...
 

1097 - Sports- og kulturcampus i Gellerup, Brabrand


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af byggeri til et nyt samlet Sports- og Kulturcampus i Gellerup, som...
 

1098 - Tæt-lav boligbyggeri ved Bondehaven i Skødstrup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1099 - Ny højhusbebyggelse til cityformål på Værkmestergade i Aarhus


Området er omkranset af Værkmestergade, Spanien og jernbanen i Århus Midtby. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en udvidelse af det eksisterende hotel Comwell...
 

1100 - Område til boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C


Området ligger vest for Skovvejen i Trøjborg op til skrænten til Nordre Kirkegård, og består af to matrikler 1119a og 1118e begge Aarhus Bygrunde med adressen Skovvejen 11...