Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


1001 - Ny boldbane i Gellerup, Brabrand


På baggrund af anmodning fra Brabrand Boligforening og Gellerupsekretariatet, Aarhus Kommune påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1002 - Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer – Arbejdernes Andelsboligforening - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at...
 

1003 - Fornyelse af boligområdet Præstevangen, Vilhelm Becks Vej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der i området kan opføres en bebyggelse i 2 etager med en 1000 m2 dagligvarebutik i stueetagen og et nyt kvartershus på...
 

1004 - Boligområde Skådearkaden ved Stenvej i Skåde


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at et areal, et ubrugt erhvervsparkeringsareal, der ligger inden for området kan anvendes til etageboliger i to etager med...
 

1005 - Sejlsportscenter på Aarhus Lystbådehavn, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et sejlsportscenter i ca. 11 meters højde med et samlet areal på ca. 4.000 m2. Området er...
 

1006 - Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Langenæsstien, Langenæs


På baggrund af anmodning fra Børn og Unge påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at udvide det...
 

1007 - Boligområde ved Ketting Parkvej i Harlev


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i optil 2 etager. Området omhandler et mindre nedlagt...
 

1009 - Boliger på Østboulevarden 11a og 11b, Aarhus C


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i op til 4 etager med udnyttet tagetage. Området er beliggende ved Østboulevarden 11,...
 

1010 - Boligområde ved Røvedvej i Spørring


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til lav boligbebyggelse i maksimalt 2 etager. Området er beliggende øst for Røvedvej. Området har en...
 

1011 - Boliger ved Peter Sabroes Gade


Formålet med lokalplanen er at revitalisere området med en ny boligbebyggelse, at fortætte området, at området bidrager positivt til og indgår i en arkitektonisk dialog med...
 

1012 - Højhusbebyggelse til boliger ved Møllevangs Allé og Katrinebjergvej, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i 3-14 etager - to højhuse på 14 etager, to bygninger på 6 etager og tre bygninger mod...
 

1013 - Bevarende lokalplan for Samsøgade 21, Aarhus Midtby


Aarhus Byråd vedtog den 3. december 2014 at etageejendommen ikke må nedrives, og at der skal udarbejdes et forslag til en bevarende lokalplan. Formålet med lokalplanen er at...
 

1014 - Blandet byområde Gellerup Nord


Området skal blandt andet huse den nye MTM administrationshus – herunder parkering i konstruktion for ca. 440 p-pladser - med ca. 950 kommunale arbejdspladser. Aarhus...
 

1016 - Nye - Første etape af ny by ved Elev


Området planlægges i et byudviklingsområde som led i byrådets strategi om byvækst i form af fortætning og nye byer. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

1017 - Nedrivning af 2 boligblokke og Hejredalskollegiet i Gellerup


På baggrund af anmodning fra ejerne Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give...
 

1018 - Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at omdanne eksisterende hotelbyggeri til en højhusbebyggelse i 6-31 etager. Det eksisterende hotel foreslås nedrevet og der...
 

1019 - Boliger ved Virup Skovvej i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

1022 - Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ungdomsboliger samt en smule erhverv, i op til 3 etager. Grundejere ønsker at omdanne...
 

1023 - Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1025 - Væksthuse til forskning og undervisning ved Agro Food Park, Tilst


På baggrund af anmodning fra Agro Food Park påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at udvide afgrænsning mod syd til at...
 

1026 - Bypark i Gellerupparken i Brabrand


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bypark med mulighed for at etablere den bebyggelse, som støtter op om anvendelsen af området som...
 

1027 - Parkeringshus og 2 heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby


På baggrund af anmodning fra den regionale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan inden for et område ved Det Nye Universitetshospital, Skejby. Formålet med lokalplanen...
 

1036 - Sønderhøj i Viby - Fortætning af erhvervsområde


Lokalplanen skal give mulighed for udvidelse og fortætning af den nuværende bygningsmasse med flere solitære bygninger til f.eks. Domiciler eller undervisningsenheder....
 

1038 - Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Aarhus C


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bankdomicil i seks etager med et etageareal på ca. 11.000 m2. Området er beliggende ved...
 

1039 - Boligbyggeri ved Valdemarsgade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i op til 6 etager. Området er beliggende ved Valdemarsgade 18, har en størrelse på...
 

1042 - Område ved Finlandsgade og Helsingforsgade - omdannelse til etageboliger og erhverv


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at områderne kan...
 

1044 - Etageboliger og erhverv ved Godsbanen


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger og erhverv med et gennemsnit på 6 etager, men med mulighed for op til 11 etager i et...
 

1047 - Byområde til boliger, erhverv samt butikker ved H.C. Tvengesvej og Søren Frichs Vej


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet byområde med fortrinsvis boliger og lidt erhverv på 4 - 6 etager. Området er beliggende...