Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


0103 - Boligområde ved Runevej i Hasle



 

0104 - Boligområde ved Runevej i Hasle



 

0105 - Rudolf Steinerskolen ved Skejbyvej i Vejlby



 

0106 - Boligbebyggelse, Dronning Margrethes Vej 2-4 i Aarhus



 

0107 - Boligområde ved Hasselhaven i Elsted



 

0109 - Tæt/lav boligbebyggelse, ældreinstitutioner samt offentligt friareal i Beder



 

0110 - Tæt/lavt boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup



 

0111 - En del af boligområdet "Grønningen" i Tranbjerg



 

0112 - En del af et boligområde i Holme Syd



 

0113 - Boligområde øst for Runevej og nord for Jernaldervej i Hasle



 

0115 - Boligområde ved Skanderborgvej - Bernstorffsvej - Monradsvej i Viby



 

0116 - Erhvervsområde, boligområde og område til offentlige formål ved Viby Ringvej i Åby



 

0117 - Boligområde ved Jernaldervej i Hasle



 

0118 - Offentligt institutionsområde ved Haurumsvej i Tilst



 

0119 - Studstrupværket, Kaløvig Bådehavn og det offentlige og private område syd for værket



 

0121 - Administrationscenter ved Oddervej og Lyseng Allé i Højbjerg



 

0123 - Boligområde ved Tranbjerg Hovedgade



 

0124 - Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg)



 

0125 - Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby



 

0126 - Område til offentlige formål (genbrugsvirksomhed, forbrændingsanlæg og grønne områder) ved Lisbjerg/Ølsted



 

0129 - Tæt-lavt boligområde ved Skovlundgårdsvej i Viby



 

0130 - Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby



 

0131 - Aarhus Havn: Lokalplan for område øst for bassin 10 i Østhavnen



 

0132 - Etage- og tæt-lav boligbebyggelse ved Sandkåsvej i Hasle



 

0133 - Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle



 

0134 - Landskabssti-forbindelse langs Egåen, mellem Grenåvej og Aarhus Bugt, i Egå og Vejlby



 

0135 - Ændring af Ringvej Syds udmunding i Oddervej, Skåde



 

0137 - Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme (del af område 3 i lokalplan nr. 45)



 

0138 - Børnehave, vuggestue og friareal i Rundhøjbebyggelsen, Holme



 

0139 - Boligområde ved Grøfthøjparken



 

0143 - Gartnerskole og skolehjem i Beder



 

0144 - Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby



 

0145 - Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand



 

0146 - Forlængelse af Viengevej/Sindalsvej i Vejlby



 

0148 - Del af sygehusområde ved Skejby



 

0150 - Erhvervsområde vest for Sønderskovvej i Lystrup



 

0152 - Etageboligområde ved Olaf Rudesvej og L. A. Rings Vej i Højbjerg



 

0154 - Aarhus Havn. Lokalplan for udvidelse af containerhavnen



 

0155 - Boligområder, rekreative arealer; samt arealer til offentlige formål vest for Trige by



 

0157 - Område til offentlige formål nord for Skanderborgvej ved Hasselager



 

0158 - Blandet område, boligområde og område til offentlige formål ved Silkeborgvej i Åbyhøj



 

0160 - Erhvervsområde mellem Agerøvej og Viborgvej i Brabrand Nord



 

0161 - Campingplads ved Ajstrup Strandvej i Ajstrup



 

0162 - Lokalcenter, institutioner m.m. ved Hørretvej i Mårslet



 

0165 - Område til offentlige formål ved Åby Ringvej i Hasle



 

0167 - Boligområde syd for Byagervej i Beder



 

0168 - Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng



 

0168t - Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng



 

0169 - 150 kV højspændingsledning Hasle-Mollerup



 

0171 - Erhvervsområde ved Lægårdsvej i Lystrup



 

0172 - Område til offentlige formål m.v. mellem Åby Ringvej og Hasle Centervej



 

0174 - Et eksisterende byområde for boliger, institutioner, grønne områder m.v. i Holme bymidte



 

0175 - Bolig- og centerområde ved Nordrevej i Åbyhøj



 

0176 - Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby



 

0177 - Institutionsområde til undervisning, kursus m.m. Unge Hjems Højskole v. Oddervej, Skåde



 

0179 - 400/150 kV højspændingsledning Studstrup-Trige og 400/150 kV transformerstation Trige



 

0180 - Boligområde syd for Ringvej Syd i Holme (del af område 4 i lokalplan nr. 45)



 

0181 - Boligområde ved Kirkevej og Sanovej i Viby



 

0182 - Transmissionsledning for kraftvarme fra Studstrup Værket til Skejbyvej vest for Vejlby



 

0183 - Boligområde og område til offentlige formål ved Elevvej i Lisbjerg



 

0184 - Område til centerformål og offentlige formål ved Lergravvej i Trige



 

0185 - Område til boligbebyggelse i Elsted by



 

0188 - Kirke, institutionsområde og grønne områder i Holmstrup, Brabrand



 

0189 - Område til lettere håndværk og lettere industri ved Hørretvej i Mårslet



 

0191 - Center- og offentligt område syd for Skejbygårdsvej i lokalplanområde nr. 33



 

0195 - Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Allé, Vestergade, Aarhus Å



 

0196 - Tæt-lav boligområde, Hørhavevej i Skåde



 

0198 - Materialgård ved Ellemosevej i Slet



 

0200 - Boligområde ved Agernvej i Beder