Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


0103 - Boligområde ved Runevej i Hasle 

0104 - Boligområde ved Runevej i Hasle 

0106 - Boligbebyggelse, Dronning Margrethes Vej 2-4 i Aarhus 

0107 - Boligområde ved Hasselhaven i Elsted 

0109 - Tæt/lav boligbebyggelse, ældreinstitutioner samt offentligt friareal i Beder 

0110 - Tæt/lavt boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup 

0111 - En del af boligområdet "Grønningen" i Tranbjerg 

0112 - En del af et boligområde i Holme Syd 

0113 - Boligområde øst for Runevej og nord for Jernaldervej i Hasle 

0115 - Boligområde ved Skanderborgvej - Bernstorffsvej - Monradsvej i Viby 

0116 - Erhvervsområde, boligområde og område til offentlige formål ved Viby Ringvej i Åby 

0117 - Boligområde ved Jernaldervej i Hasle 

0118 - Offentligt institutionsområde ved Haurumsvej i Tilst 

0119 - Studstrupværket, Kaløvig Bådehavn og det offentlige og private område syd for værket 

0121 - Administrationscenter ved Oddervej og Lyseng Allé i Højbjerg 

0123 - Boligområde ved Tranbjerg Hovedgade 

0124 - Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) 

0125 - Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby 

0126 - Område til offentlige formål (genbrugsvirksomhed, forbrændingsanlæg og grønne områder) ved Lisbjerg/Ølsted 

0129 - Tæt-lavt boligområde ved Skovlundgårdsvej i Viby 

0130 - Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby 

0131 - Aarhus Havn: Lokalplan for område øst for bassin 10 i Østhavnen 

0132 - Etage- og tæt-lav boligbebyggelse ved Sandkåsvej i Hasle 

0133 - Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle 

0134 - Landskabssti-forbindelse langs Egåen, mellem Grenåvej og Aarhus Bugt, i Egå og Vejlby 

0135 - Ændring af Ringvej Syds udmunding i Oddervej, Skåde 

0137 - Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme (del af område 3 i lokalplan nr. 45) 

0138 - Børnehave, vuggestue og friareal i Rundhøjbebyggelsen, Holme 

0139 - Boligområde ved Grøfthøjparken 

0143 - Gartnerskole og skolehjem i Beder 

0145 - Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand 

0146 - Forlængelse af Viengevej/Sindalsvej i Vejlby 

0148 - Del af sygehusområde ved Skejby 

0150 - Erhvervsområde vest for Sønderskovvej i Lystrup 

0152 - Etageboligområde ved Olaf Rudesvej og L. A. Rings Vej i Højbjerg 

0154 - Aarhus Havn. Lokalplan for udvidelse af containerhavnen 

0155 - Boligområder, rekreative arealer; samt arealer til offentlige formål vest for Trige by 

0157 - Område til offentlige formål nord for Skanderborgvej ved Hasselager 

0158 - Blandet område, boligområde og område til offentlige formål ved Silkeborgvej i Åbyhøj 

0160 - Erhvervsområde mellem Agerøvej og Viborgvej i Brabrand Nord 

0161 - Campingplads ved Ajstrup Strandvej i Ajstrup 

0162 - Lokalcenter, institutioner m.m. ved Hørretvej i Mårslet 

0165 - Område til offentlige formål ved Åby Ringvej i Hasle 

0167 - Boligområde syd for Byagervej i Beder 

0168 - Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng 

0168t - Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng 

0169 - 150 kV højspændingsledning Hasle-Mollerup 

0171 - Erhvervsområde ved Lægårdsvej i Lystrup 

0172 - Område til offentlige formål m.v. mellem Åby Ringvej og Hasle Centervej 

0174 - Et eksisterende byområde for boliger, institutioner, grønne områder m.v. i Holme bymidte 

0175 - Bolig- og centerområde ved Nordrevej i Åbyhøj 

0176 - Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby 

0177 - Institutionsområde til undervisning, kursus m.m. Unge Hjems Højskole v. Oddervej, Skåde 

0179 - 400/150 kV højspændingsledning Studstrup-Trige og 400/150 kV transformerstation Trige 

0180 - Boligområde syd for Ringvej Syd i Holme (del af område 4 i lokalplan nr. 45) 

0181 - Boligområde ved Kirkevej og Sanovej i Viby 

0182 - Transmissionsledning for kraftvarme fra Studstrup Værket til Skejbyvej vest for Vejlby 

0183 - Boligområde og område til offentlige formål ved Elevvej i Lisbjerg 

0184 - Område til centerformål og offentlige formål ved Lergravvej i Trige 

0185 - Område til boligbebyggelse i Elsted by 

0188 - Kirke, institutionsområde og grønne områder i Holmstrup, Brabrand 

0189 - Område til lettere håndværk og lettere industri ved Hørretvej i Mårslet 

0191 - Center- og offentligt område syd for Skejbygårdsvej i lokalplanområde nr. 33 

0195 - Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Allé, Vestergade, Aarhus Å 

0196 - Tæt-lav boligområde, Hørhavevej i Skåde 

0198 - Materialgård ved Ellemosevej i Slet 

0200 - Boligområde ved Agernvej i Beder