Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


1101 - Boliger syd for Lisbjerg Bygade og øst for Ib Spang Olsens Gade, Lisbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ca. 5400 m2 almen boligbebyggelse i 2-5 etager. Det er intentionen, at bebyggelsen skal omfatte...