Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


0202 - Et byområde for boliger, institutioner, lokalcenter, fælles grønne områder m.v. i den vestlige del af Stavtrup 

0202t - Tillæg. Udvidelse af anvendelsen af det eksisterende butikscenter i lokalplan nr. 202 

0204 - Boligområde ved Kristiansgården og Byagervej i Beder 

0205 - Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) 

0205t - Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme 

0206 - Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Allé, Søgade, Valdemarsgade i Aarhus 

0207 - Et erhvervsområde ved Grenåvej, Hedevej og Ravnsøvej i Vejlby 

0210 - Et boligområde mellem Nordre Strandvej og Aarhus Bugt, Risskov 

0211 - Erhvervsområde øst for Havkærvej i Tilst 

0213 - Boligområde: Vejlbyparken syd for Skejbyvej 

0214 - Et boligområde ved Abildgade, Aarhus 

0215 - Boligområde mellem Tilst Vestervej og Græsvangen i Tilst 

0216 - Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand 

0217 - Offentligt institutionsområde samt offentligt rekreativt område i Holmstrup, Brabrand 

0219 - Dagcenter og beskyttede boliger ved Havkærvej i Tilst 

0220 - Boligområde ved Børupvej i Tranbjerg 

0221 - Aarhus Havn, Færgeterminal 

0222 - Boligområde ved Skelagervej i Skejby/Aarhus Nord 

0225 - Tæt-lavt boligområde ved Smedegårds Alle i Malling 

0227 - Boligområde ved Indelukket i Elsted 

0228 - Skjoldhøjgrønningen mellem Holmstrupgårdsvej og motorvejsarealet i Brabrand 

0229 - Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup 

0230 - Boligområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby 

0231 - Naboområder til Vejlby og Hasle Ringvej 

0232 - Boligområde og område til offentlige formål m.v. ved Jernaldervej i Brabrand Nord 

0233 - Varmeveksleranlæg ved Langelandsgade 

0236 - Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby 

0237 - Boligområde ved Brendstrupvej i Aarhus 

0238 - Jydsk Teknologisk Instituts område afgrænset af Kongsvang Allé, Dyrehavevej, Vanløsevej og Ellemarksvej 

0239 - Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten 

0241 - Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Årslev Møllevej, Brabrand 

0242 - Del af boligområde i Holme Syd (del af område 4 i lokalplan 45) 

0244 - Boligområde ved Skæring Hedevej i Skæring 

0246 - Boligområde nordøst for Havkærvej i Tilst 

0247 - Boligområde sydvest for Havkærvej i Tilst 

0248 - Boligområde nord for Langballevej i Mårslet 

0250 - Boligområde ved Næshøjvej i Harlev-Framlev (område IX i lokalplan 23) 

0251 - Boligområde ved Østergårdsvej i Malling 

0253 - Boligområde ved Indelukket i Elsted 

0254 - Område til boligformål og erhvervsformål ved Lergravvej i Trige 

0257 - Bolig- og erhvervsområde ved Grenåvej/Åmarksvej i Egå 

0258 - Offentligt område ved Læssøesgade, Aarhus 

0260 - Erhvervsområde ved Damvej i Sabro 

0262 - Boligområde ved Grenåvej i Skødstrup 

0263 - Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby 

0264 - Boligområde ved Tousvej - Åbyvej i Åby 

0265 - Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen 

0265t - Offentligt rekreativt areal, areal til evt. udvidelse af Marselisborg Renseværk samt lystbådehavn ved Tangkrogen 

0266 - Område til lager-, entreprenør- og vognmandsvirksomhed ved Trueholmvej i True, Brabrand 

0267 - Bypark i Tilst 

0269 - 150 kV højspændingsledning Mollerup-Trige 

0270 - Aarhus Havn. Udvidelse af containerhavnen 

0271 - Tæt-lavt boligområde ved Tranbjerg Hovedgade i Tranbjerg 

0272 - Boligområde ved Elstedvej i Elsted 

0273 - Udvidelse af Vejlby Plejehjem 

0274 - Aarhus Havn. Nyt havneområde i Østhavnen 

0276 - Boligområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg 

0277 - Boligområde og grønt område ved Rødlundvej i Harlev-Framlev 

0277t - Tillæg: Ombytning af et boligområde og et område til offentlige formål i lokalplan nr. 277 

0279 - Offentligt område og boligområde ved Skæring Havvej og Skæring Sandager i Skæring 

0280 - Blandet bolig- og erhvervsområde samt offentligt torv ved Hovedgaden i Brabrand 

0281 - Erhvervsområde ved Østhavnsvej, Aarhus 

0282 - Boligområder og offentligt område i Sabro 

0284 - Boligområde m.m. ved Bushøjvej i Skåde 

0285 - Eksisterende boligområde syd for Edwin Rahrs Vej og vest for Hejredalsvej, Brabrand Gjellerup 

0286 - Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej 

0287 - Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 

0288 - Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup 

0289 - Tæt/lavt boligområde ved Bredgade i Malling 

0290 - Boligområde mellem Elsdyrvej og Elmehøjvej i Skåde 

0291 - Boligområde ved Tingskov Alle i Tranbjerg 

0292 - Boligområde ved Jarlsmindevej i Stavtrup 

0293 - Boligområde og offentligt rekreativt område ved Indelukket i Elsted 

0294 - Udvidelse af Aarhus Fiskeri- og Lystbådehavn 

0295 - Landsbyen Kasted 

0296 - Erhvervsområde ved Randersvej og Kastaniegade på Christiansbjerg 

0297 - Erhvervsområde ved Slet Møllevej i Bjøstrup 

0298 - Boligområde ved Elverdalsvej i Højbjerg 

0299 - Boligområde ved Tålforvej og Skæring Strandvej i Egå 

0300 - Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg