Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


501 - Busvej fra den nordlige del af Indelukket til Majsvænget, Elsted 

502 - Erhvervsområde ved Axel Gruhns Vej i Holme 

503 - Boligområde vest for Mejlbyvej i Mejlby 

504 - Lystskovsområde ved Stadion Allé med Tivoli Friheden og Marselisborg-Hallen 

506 - Boligområde og offentligt område ved Ajstrupvej i Malling 

507 - Område til offentligt formål ved Nørreport, Arkitektskolen i Aarhus 

508 - Område til offentlige formål - Nyt Aarhus-værk m.m. - mellem Spanien og havnen 

510 - Område til offentlige formål, erhvervs- og boligformål ved Daugbjergvej/Dollerupvej 

511 - Erhvervsområde ved Balticagade på Mellemarmen i Aarhus Havn 

512 - Erhvervsområde ved Havkærvej/Viborgvej 

514 - Landsbyen Sabro 

515 - Område til offentlige formål ved Langelandsgade Kaserne og Forskerparken


Del af lokalplanen ophævet i henhold til lokalplan nr. 857
 

516 - Boligområde ved Hjulbjergvej i Holme 

517 - Erhvervsområde mellem Randersvej og Graham Bells Vej i Skejby 

518 - Område til brug for Studstrupværket 

522 - Erhvervsområde ved Sylbækvej i Åby 

523 - Boligområde nord for Byagervej i Beder 

524 - Erhvervsområde ved Torshøjvej i Hasselager-Kolt 

525 - Det gamle byområde i Skæring 

526 - Sommerhusområde ved Skæring Hedevej ved Skæring Strand 

527 - Erhvervsområde ved Skejby Nordlandsvej i Vejlby 

528 - Område til offentlige formål (daginstitutioner) i Vestervang-bebyggelsen, Aarhus Midtby 

530 - Bolig- og erhvervsområde ved Nordre Ringgade og Randersvej 

530t - Tillæg: Ændret anvendelse af delområde II i lokalplan nr. 530 - Bolig- og erhvervsområde ved Nordre Ringgade og Randersvej 

531 - En ny bydel på centralværkstedsarealerne i Aarhus. Område til erhvervsformål, offentlige formål, boligformål og centerformål 

532 - Boligområde ved Katrinebjergvej og Kløvermarksvej på Christiansbjerg 

533 - Ældreboliger ved Lystrup Centervej i Lystrup 

534 - Bevarende lokalplan for Stavtrup Stationsby 

535 - Boligområde ved C. A. Thyregods Vej i Åbyhøj 

536 - Område til offentlige formål ved Kragelunds Allé i Højbjerg 

537 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Riis Skov og Klintegården 

538 - Område til erhvervsformål og rekreative formål (kolonihaver) ved Søftenvej og Randersvej i Skejby 

539 - Boligområde ved Erik Bøghs Vej i Åbyhøj 

541 - Boligområde mellem Ringvej Syd og Madsbjergvej i Holme 

542 - Karréudfyldning ved Skt. Knuds Torv med butikker og erhverv 

544 - Boligområde ved Fuglekærvej i Kolt 

545 - Kraftvarmeanlæg Aarhus Nord og Renovationscenter Aarhus Nord ved Ølstedvej i Lisbjerg 

546 - Erhvervsområde ved Holmskovvej i Malling 

547 - Parkeringshus m.v. ved Østergade, Schandorffstræde og Fiskergade 

548 - Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Aarhus Havn 

549 - Boligområde nord for Kirkebakken i Beder 

550 - Boligområde syd for Råhøjvej i Stavtrup 

551 - Institutionsområdet Bøgholt ved Bøgeskov Høvej og Grøndalsvej i Viby 

552 - Ny boligbebyggelse og udvidelse af erhvervsbebyggelse, tidligere Scanticon, Ny Moesgårdvej, Skåde 

553 - Nyt sognehus til Sct. Lukas Kirke 

554 - Nyt boligområde ved Sabrovej og Astervej i Sabro 

555 - Boligområde ved Gartnerhaven i Skødstrup 

558 - Område til ferieformål og offentlige formål ved Mågevænget i Mariendal Havbakker 

560 - Erhvervs- og boligområde ved Runetoften og Bymosevej i Hasle 

560t - Tillæg: Ændret anvendelse for område I i lokalplan nr. 560 - Erhvervs- og boligområde ved Runetoften og Bymosevej i Hasle 

561 - Område til offentlige formål ved Nordre Ringgade, Trøjborgvej og Finsensgade 

562 - Boligområde ved Damagervej i Viby 

563 - Forlængelse af Kolt Østervej til Kolt Skovvej i Hasselager-Kolt 

564 - Boligområde nord for Skæring Hedevej i Skæring 

565 - Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup 

566 - Boligområde ved Kunneruphøj og Kolt Østervej i Kolt 

567 - Område til let erhverv, kontorer og lignende mellem Viby Ringvej og Tømmervejen i Viby 

568 - Erhvervsområde ved Balticagade og Danzigggade - Mellemarmen - Aarhus Havn. 

569 - Boligområde ved Larsmindevej i Lisbjerg 

570 - Boligområde nord for Bushøjvænget i Holme 

571 - Boligområde ved Skæring Parkvej i Skæring 

572 - Boligområde syd Kirkebakken i Beder 

573 - Boligområde og offentligt område vest for Hørretvej i Mårslet 

574 - Boligområde ved Gammel Stillingvej i Harlev 

575 - Boligområde ved Holme Parkvej i Holme 

576 - Boligområde ved Ajstrupvej og Markskellet i Malling 

577 - Boligområde ved Ajstrupvej og Malling Østerskov i Malling 

578 - Område til butiks- og boligformål syd for Kirkebakken i Beder 

579 - Boligområde ved Indelukket i Lystrup 

580 - Boligområde ved Skåde Højgårdsvej i Skåde 

581 - Område til offentlige formål ved Vester Allé. Nyt Aarhus Kunstmuseum 

582 - Område til offentlige formål ved Stadion Allé. Aarhus Idrætspark 

583 - Bevaring af Studestalden. Boligområde ved Skovvejen, Trøjborg 

584 - Boligområde ved Helenelyst i Brabrand 

587 - Forbindelsesvej mellem Bondehaven og Grenåvej i Skødstrup samt udlæg af arealer til boligformål 

588 - Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup 

589 - Boligområde ved Kirkepladsen og Tjørnebakken i Skødstrup 

590 - Etageboligområde ved Sonnesgade og Gebauersgade, Aarhus Midtby 

591 - Temaplan om strøggadernes anvendelse og bygningers ydre fremtræden og skiltning. Centrale dele af Aarhus Midtby 

593 - Boligområde ved Framlev Korsvej i Harlev 

595 - Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup 

596 - Kolonihaveområde ved Rugholmvej i Viby 

599 - Skt. Clemensborg, Åboulevarden/Søndergade, Aarhus City