Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


701 - Boligområde ved Fløjstrupvej i Malling 

702 - Boligområde ved Tilst Parkvej i Tilst 

703 - Boligområde ved Indelukket i Elsted 

704 - Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle 

705 - Område til ungdomsboliger mv. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle 

706 - Område til offentlige og private formål ved Stadion Alle. Atletion 

707 - Renovering af facader og ny tagetage, Elstedhøj II, Lystrup 

708 - Gymnasium ved Gl. Egå. 

709 - Boligområde syd for Svanlevvej i Kolt 

710 - Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup 

711 - Boligområde øst for Bredgade, Malling Syd 

712 - Område til butik ved Stenbækvej og J.P. Larsens Vej i Brabrand


Ejeren af matr. Nr. 14 bz, 69, 14 dl og 68 Brabrand by, Brabrand ønsker at etablere en dagligvarebutik på den baggrund udarbejdes denne lokalplan. (Skraveringen på kortet...
 

713 - Boligområde ved Mosevej/Lystrupvej i Vejlby-Risskov 

714 - Multiaktivitetshus og Idrætsbørnehave ved Åby Ringvej i Brabrand. 

715 - Boligområde ved Gl. Kirkevej i Hjortshøj 

716 - Boliger ved Nordlandsvej i Vejlby-Risskov 

717 - Boligområde mellem Aarhus Å og Søren Frichs Vej, Aarhus Midtby 

718 - Plejeboliger og børneinstitution ved Sandkåsvej i Hasle 

719 - Bevarende lokalplan for boligbebyggelsen Tretommerparken i Risskov 

721 - Boligområde øst for Lystrup Busvej i Elsted 

722 - Ny idrætshal ved Aarhus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Aarhus Midtby 

723 - Boligområde ved Trankær Mosevej i Tranbjerg 

724 - Nyt havnespor fra Aarhus H til Østhavnen 

725 - Område til erhvervs-, offentlige- og rekreative formål mellem Lokesvej og Brabrandstien i Åby 

726 - Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Aarhus Midtby 

727 - Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg 

728 - Boligområde ved Bøgeskov Høvej og Onsholtvej i Viby 

729 - Boligområde ved Sletvej i Tranbjerg 

730 - Boligområde ved Grønvej og Sabrovej, Sabro 

731 - Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro 

732 - Område til offentlige formål - Hasle Lokalcenter, ældreboliger og plejeboliger ved Rymarken i Hasle 

733 - Udvidelse af Musikhuset Aarhus, Aarhus City 

734 - Boligområde ved Vestermarken i Stavtrup 

735 - Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted 

736 - Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand 

737 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Silkeborgvej, Vester Ringgade og Daugbjergvej, Aarhus Midtby 

738 - Boligområde vest for Virupvej i Hjortshøj 

739 - Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Aarhus Midtby 

740 - Boligområde ved Ingerslevvej i Tranbjerg 

741 - Boligområde i den nordlige del af Elsteds landsby. 

742 - Boligområde mellem Beder Landevej og Agernvej i Beder 

743 - Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby 

744 - Nyt bassinanlæg ved Trøjborg gamle renseanlæg, Riis Skov 

745 - Erhvervsområde ved Holmskovtoften i Malling 

747 - Plejeboliger ved Thorsvej, Åbyhøj 

748 - Plejeboliger ved Smedebroen/Gartnerparken i Trige 

749 - Boligområde ved Brendstrupgårdsvej, Christiansbjerg 

750 - Boligbebyggelse Hvidmosegård ved Bjødstrupvej, Holme 

751 - Boligområde ved Bondehaven i Skødstrup 

752 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Christian X's Vej i Viby 

753 - Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup


Magistratens 2. Afdeling har ønsker om at muliggøre udbud af villaparceller i området. En del af området er omfattet af gældende lokalplan nr. 428, der udlægger området til...
 

754 - Erhvervsområde syd for Lægårdsvej i Lystrup


.
 

755 - Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 

756 - Område til offentlige formål. Plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup 

757 - Erhvervsområde på Østhavnen - Aarhus Havn 

758 - Blandet bolig- og erhvervsområde syd for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj 

759 - Blandet bolig- og erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj 

760 - Erhvervsområde til transporterhverv ved Årslev 

761 - Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet


.
 

762 - Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet 

763 - Boligområde ved Vintervej og Sommervej i Hasle 

764 - Boligområde ved Solbjerg Hovedgade, Solbjerg 

767 - Golfbane ved Lyngbygård 

768 - Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige 

769 - Bolig- og centerområde ved Grenåvej og Hjelmagervej i Løgten 

770 - Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup 

771 - Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted 

772 - Etageboliger ved Sønderhøj i Viby 

773 - Højt hus til boliger ved Ceres Allé og Aarhus Å 

774 - Boligområde ved Snapagervej i Åby 

775 - Boligområde vest for Højlundvej i Harlev 

776 - Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder 

777 - Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj


Lokalplanen omfatter privatejede arealer vest for Virupvej og syd for Grenåbanen. Planen har til formål at udlægge arealerne til boldbaner samt en børneinstitution, med en...
 

778 - Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup 

779 - Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj 

780 - Boligområde mellem Oddervej, Nyvej og Bredgade i Malling 

781 - Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand 

782 - Boligområde ved Tilst Parkvej i Tilst


På baggrund af privat ejer er der anmodet om udarbejdelse af lokalplan på området til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager
 

783 - Golfbane mellem Holme og Tranbjerg


På baggrund af anmodning fra privat projektudvikler har Århus Byråd, i forbindelse med stillingtagen til nye golfbaner i kommunen, godkendt at der igangsættes planlægning...
 

784 - Boligområde ved Ormslevvej og Jarlsmindevej i Stavtrup 

785 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ravnsøvej og Voldbjergvej i Risskov 

786 - Område til offentlige formål, Lisbjerg Skole m.v., Lisbjerg 

787 - Boligområde ved Kringelled i Gl. Egå 

788 - Erhvervsområde ved Torshøjvej i Hasselager-Kolt 

789 - Udvidelse af Den Gamle By 

790 - Boligområde ved Gustav Holms Vej


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til rækkehusbebyggelse i 2 etager. Området har en størrelse på ca. 8,4 ha og er beliggende i byzone
 

791 - Boligområde ved Asylvej i Risskov 

793 - Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej i Brabrand 

794 - Boligområde øst for Nymarksvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra de private ejere udarbejdes en lokalplan for området. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav...
 

796 - Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup 

797 - Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade


Efter anmodning fra Århus Sygehus udarbejdes en lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området - ud over de eksisterende funktioner i bygningerne i...
 

798 - Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse. Området der har en størrelse på 5000 m2 er kommunalt ejet.
 

799 - Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål. Området er beliggende ved Herredsvej, Sommerlystvej og Randersvej og har en...
 

800 - Boligområde ved Gammel Landevej og Mosegårdsvangen i Spørring


Lokalplanen vil omfatte boligområdet 36.03.06 BO vest for Gammel Landevej. Planen igangsættes efter ønske fra privat ejer.