Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


0849 - Latinerkvarteret - Aarhus Midtby


Bevarende lokalplan for Latinerkvarteret
 

0898 - Boligområde ved Segaltvej i Løgten


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

0899 - Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at øge byggemuligheden på ejendommen fra et etageareal på 4.970 m2. I lokalplan nr. 450 er byggemuligheden fastsat til 2.900...
 

0900 - Ny idrætshal og boldbaner ved Skødstrup Skole


Projektet omfatter en ny idrætshal i forbindelse med den eksisterende hal ved Skødstrup Skole, samt anlæg af nye boldbaner i en kile mod vest fra skolen.
 

801 - Boligområde ved Egå Mosevej i Egå


Ejeren af ejendommen matr. nr. 21a Egå By, Egå har anmodet om igangsætning af lokalplan på den nordøstlige del af ejendommen beliggende tæt på landsbyen Gl. Egå. Arealet...
 

802 - Erhvervsområde ved Gammel Silkeborgvej i Framlev 

803 - Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ca. 30 boliger i 2 etager. Området er beliggende ved Ormslevvej 297, har en størrelse på ca. 1,2...
 

804 - OPHÆVET Boliger og erhverv ved Værkmestergade i Aarhus


Lokalplanen omfatter arealer, der er udlagt som område I i gældende lokalplan nr. 531 for Centralværkstedsområdet. Den private ejer af arealet har fremlagt projektforslag...
 

805 - Område til butikker og boliger samt erhverv ved Lergravvej og Randersvej i Trige


Anmodning fra privat ejer om etablering af dagligvarebutik og boliger
 

806 - Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Aarhus Midtby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området beliggende ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport. Området...
 

807 - Boliger ved tidligere Ask Højskole


Lokalplanen har til formål at give mulighed for at området kan anvendes til 23 seniorboliger.
 

808 - Boligområde ved Råhøjvej i Stavtrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål overvejende i form af åben lave boliger. Området, der er kommunalt ejet, er...
 

809 - Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til lav boligbebyggelse i 2 etager i en blanding af fritliggende parcelhuse i den nordlige del af...
 

810 - Boligområde ved Olof Palmes Allé i Skejby


Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen fra erhverv til boliger i op til 8 etager.
 

811 - Boligområde mellem Odderbanen og Starupvej i Malling


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i form af lav boligbebyggelse. Området, der er privat ejet, er beliggende mellem...
 

812 - Erhvervsområde ved Årslev Etape 2


Århus Kommune har igangsat udarbejdelse af lokalplan for arealerne ved Årslev 2. etape. Arealet skal bruges til erhvervsformål
 

813 - Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at hovedparten af området kan anvendes til åben lav boligbebyggelse. Der kan blive tale om 30 - 40 boliger. En mindre del af...
 

815 - Blandet byområde på Nordhavnen, Aarhus Midtby - 1. udbudsrunde


Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i en langsigtet planlægning for udvikling af det samlede havneområde som tog fart, da etablering af den nye Østhavn muliggjorde...
 

816 - Blandet byområde på Nordhavnen, Aarhus Midtby - 2. udbudsrunde


Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i en langsigtet planlægning for udvikling af det samlede havneområde som tog fart, da etablering af den nye Østhavn muliggjorde...
 

817 - Boligområde ved Olof Palmes Allé, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse i 3 etager med en bygningshøjde på 12 m. Projektet kræver en forudgående...
 

818 - Boligområde nord for Pannerupvej, Trige


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i form af lav boligbebyggelse, med åben-lav og tæt-lav bebyggelse i indtil 2 etager....
 

819 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Stillingvej og Viborgvej, Sabro


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til dagligvarebutik på ca. 900 m2 og et mindre antal boliger, i alt ca. 300 m2 i forbindelse med...
 

820 - Boligområde ved Søndersøvej i Vejlby-Risskov


Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 16 tæt-lave boliger i området. Projektet forudsatte en ændring af kommuneplanen og en forudgående offentlig høring herom.
 

821 - Område til boliger og erhverv ved Hedevej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov


Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 58 tæt-lave boliger samt kontorerhverv i området. Projektet forudsatte en ændring af kommuneplanen og en forudgående offentlig...
 

822 - Moesgård Museum


Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til en udvidelse af Moesgård Museum med en ny større museumsbygning samt parkering.
 

823 - Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup


Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til fritliggende parcelhuse i maksimalt 1½ etager. Området er beliggende øst for Mejlbyvej i den nordlige del af...
 

824 - Erhvervsområde ved Lægårdsvej og Møgelgårdsvej i Lystrup


Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål. Områdets størrelse er på ca. 20 ha. Og er ved lokalplanens offentliggørelse overført fra landzone...
 

825 - Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev


Formålet er at give mulighed for at området kan anvendes til golfbaneanlæg, således at Århus Ådal Golf Club kan udvide deres nuværende anlæg med en ny 9-hullers bane og en...
 

826 - Boligområde ved Elmehaven i Elsted


Lokalplanen ønskes udarbejdet fordi et delområde i lokalplan 703, der er udlagt til offentligt formål, alligevel ikke ønskes benyttet til en børneinstitution. Århus Kommune...
 

827 - Erhvervsområde ved Sletvej i Viby Industrikvarter


Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Formålet med ændringen er, at tillade en...
 

828 - Boligområde og område til offentlige formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i op til 6 etager, samt til ældrecenter med plejeboliger m.v. Arealet er ca....
 

829 - Udvidelse af ARoS - Aarhus Kunstmuseum


Kunstmuseet ARoS ønsker at udvide museet med et byggeri på tagfladen. I det oprindelige konkurrenceprojekt, der lå til grund for udformningen af kunstmuseet, var der en...
 

831 - Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager-Kolt


Et entreprenørfirma har i samarbejde med to boligforeninger anmodet om lokalplanudarbejdelse for ejendommen matr. nr. 3b m.fl. Kolt by, Kolt. Ejendommen er på ca. 12 ha,...
 

832 - Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at områdets eksisterende idrætsfaciliteter kan udbygges
 

833 - Nyt boligområde ved Stenbækvej 19-21 i Brabrand


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boliger i op til 3 etager. Området er beliggende ved Stenbækvej 19- 21 i Brabrand....
 

834 - Tivoli Friheden


Tivoli Friheden har behov for til stadighed at kunne udvikle sig med nye anlæg til forlystelser og det gældende plangrundlag imødekommer ikke i tilstrækkeligt omfang dette.
 

835 - Boligområde Blomstervej i Tilst


Området er ca 12,4 ha og beliggende i byzone. Der vil skønsmæssigt kunne etableres ca 110 - 120 parcelhusgrunde med en minimums grundstørrelse på 700 m2.
 

836 - Boligområde ved Bakke Allé


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på...
 

837 - Blandet bolig- og erhvervsområde nord og øst for Finderupvej i Åbyhøj


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse i op til 5 etager. Området er beliggende kommuneplanens delområder 16.04.19 CE...
 

838 - Højhus til erhverv ved Møllevangs Allé og Katrinebjergvej


Ejeren af ejendommen Møllevangs Allé 157/Katrinebjergvej 113 ønsker opført et højhus på 12-15 etager med en højde på 45-50 meter. Der ønskes en bebyggelsesprocent på...
 

839 - Boligområde ved Skibbyvej i Årslev


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager. Området har en størrelse på ca. 6 ha og er beliggende...
 

840 - Dagligvarebutik ved Brombærvej/Framlev Korsvej i Harlev


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet bolig og erhverv (dagligvarebutik) i 1 etage. Projektet kræver en forudgående offentlig...
 

841 - Boligområde ved Tronkærgårdsvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bebyggelse med parcelhuse. Området er på ca. 8,4 ha, beliggende i landzone og kommunalt ejet.
 

842 - Boligområde ved Damgårdstoften i Mårslet


På baggrund af anmodning fra den private ejer af matr. 11e Mårslet By, Mårslet, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at...
 

844 - Boligområde vest for Lergravvej i Trige


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

845 - Boligområde syd for Ormslevvej i Stavtrup


Området har en størrelse på ca. 11 ha og er beliggende i landzone. På baggrund af anmodning fra den private ejer, ønskes den tidligere campingplads, Ormslevvej 295...
 

846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen i Hasselager


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv, virksomhedsklasse 1, med "centerlignende byelementer" som firmadomiciler,...
 

847 - Boliger på Bjørnholms Allé i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse i 3 etager fordelt på ca. 12 boliger á ca. 85 m2. Området har en størrelse på...
 

848 - Boligområde vest for Grenåvej i Løgten


Området er ca 1,1 ha stort, beliggende i byzone og privat ejet. Området foreslås bebygget med en tæt-lav boligbebyggelse. Ideen er at skabe en attraktiv mindre...
 

850 - Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby.


Der skal udarbejdes lokalplan for omlægning af en del af Herredsvej vest om Skejby, med det formål at sikre Herredsvej tilslutning til Randersvej via ny rundkørsel nord for...
 

851 - Blandet bolig- og erhvervsområde vest for Bredgade i den nordlige del af Malling


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse i maksimalt 2 etager. Området har en størrelse på ca...
 

852 - Busprioritering Randersvej mellem Stjernepladsen og Ringvejen


Byrådet har besluttet, at der skal etableres busbaner i begge vejsider langs Randersvej. Derfor vil det eksisterende vejareal blive udvidet. Der skal udarbejdes en ny...
 

853 - Bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Aarhus V


På baggrund af et ønske fra Finnebyens Grundejerforening og en byrådsbeslutning af 12. september 2007, påtænkes der udarbejdet en bevarende lokalplan for viste...
 

854 - Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

855 - Boligområde mellem Engkærgårds Allé og Oddervej i Malling


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til åben lav boligbebyggelse. Der er ansøgt om mulighed for at udstykke ca 12 parcelhusgrunde,...
 

856 - IT Parken ved Helsingforsgade og Finlandsgade


Området er beliggende ved Åbogade og Finlandsgade, Katrinebjerg. Området har størrelse på ca. 10.200 kvm. og er beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at give...
 

857 - Område til offentlige formål ved Gustav Wieds Vej og Langelandsgade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af et laboratoriekompleks på 6000 m2 og i 3 etager og i en højde af 18 m.
 

858 - Blandet byområde på Nordhavnen. Aarhus Midtby, - 3. udbudsrunde


Lokalplanen omfatter hele Ø2 på pier 4 i Nordhavnen, der er identisk med det rammebelagte ”område 2” i lokalplan 815. Området grænser mod nord op til den planlagte...
 

859 - Blandet byområde på Nordhavnen. Aarhus Midtby, - 4. udbudsrunde


Lokalplanen skal muliggøre SHIP projektet et hotel med konferencefaciliteter samt en række offentlige sundhedsfunktioner. Projektet er beliggende på ”vestgrunden” længst mod...
 

860 - Dagligvarebutik på Mårslet Byvej i Mårslet


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til en dagligvarebutik på 1000 m2. Planområdet har et areal på ca. 2814 m2. Området er beliggende på...
 

861 - Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå


Området er beliggende ved Øster Kringelvej i Egå. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til åben/lav boligbebyggelse i 1½ etage. Området...
 

862 - Erhvervsområde - Midtkraftarealerne mellem Spanien og Sydhavnsgade, Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra Fritids- og Kulturforvaltningen, skal der udarbejdes en ny lokalplan for Filmbyen, idet der ønskes en regulering af de i lokalplan nr. 643...
 

863 - Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade


En privat bygherre anmoder om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan for en hotel- og butiksbebyggelse på hjørneejendommen H. H. Seedorffs Stræde og...
 

865 - Erhvervsområde ved Hedeager i Skejby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsområde til uddannelsesformål med byggeri i maks. 5 etager. Området har en størrelse på...
 

866 - Kulturcenter ved Sintrupvej i Brabrand


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

867 - Ny hal ved idrætsanlæg ved Paludan-Müllers Vej, Christiansbjerg


Det er besluttet at udarbejde en ny lokalplan - for den centrale del af lokalplan nr. 460. Planen giver mulighed for at opføre en ny hal øst for den eksisterende idrætshal.
 

868 - Erhvervsområde mellem Gammel Viborgvej og Viborgvej i Tilst


Der påtænkes udarbejdet en lokalplan for kommunale erhvervsgrunde beliggende mellem Gl. Viborgvej og Viborgvej i Tilst. Formålet er at give mulighed for at området kan...
 

869 - Dagligvarebutik på Randersvej/Skejbyvej


For området beliggende ved Skejbyvej og Randersvej påtænkes udarbejdet en lokalplan, så området kan anvendes til en dagligvarebutik på op til 1.000 m2 og boliger i 1-2...
 

870 - Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby


Formålet med lokalplanen er at opføre en bebyggelse med et højhus på op til 30 etager med en maksimal højde på 115 m og en tilhørende bygning på op til 7 etager placeret på...
 

871 - Erhvervsområde ved Hedeager og Brendstrupgårdsvej i Skejby


Lokalplan for et området beliggende ved Hedeager og Brendstrupgårdsvej i Skejby. Formålet er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv indenfor...
 

872 - Dagligvarebutik ved Nygårdsvej og Bushøjvej i Holme (Føtex)


Der påtænkes udarbejdet en lokalplan for området mellem Nygårdsvej, Bushøjvej og Kalkjærvej i Holme. Formålet er at give mulighed for udvidelse af parkeringsarealet ved...
 

873 - Boligområde øst for Madsbjergparken i Holme


På området beliggende sydøst for Madsbjergparken i Holme påtænkes udarbejdet en lokalplan, for at området kan anvendes til åben lav boligbebyggelse. Området har en størrelse...
 

874 - Område til boliger ved Tisetvej i Tiset


Der påtænkes udarbejdet en lokalplan for området beliggende ved Tisetvej nr. 14. Formålet er at give mulighed for, at området kan anvendes til åben lav boligbebyggelse....
 

875 - Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn


Der er udarbejdet en lokalplan for området fra Århus syd motorvejen til havnen. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til en forbedret...
 

876 - Nyt Centralt Havnebyrum og Multimediehus i Aarhus


Lokalplanen muliggør realisering af det samlede vinderprojektet for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus. Lokalplanområdet omfatter som udgangspunkt det samlede...
 

877 - Erhvervsområde ved Munkevejen i Tilst


Der påtænkes udarbejdet en lokalplan for den nævnte ejendom samt de 2 østfor beliggende ejendomme. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

878 - Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring


Der påtænkes ny lokalplan for området Mosegårdsparken matriklerne 16 i og 16 h. Formålet er at den ene ejendom kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og at den anden...
 

879 - Erhvervsområde ved Hedeager og Herredsvej i Skejby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål i maksimalt 3 etager med maksimal bygningshøjde på 16 meter. Området er...
 

880 - Golfbane ved Risvangsvej, Hårup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til anlæg af en golfbane. I området findes en eksisterende skydebane med skyderetning mod syd ud...
 

881 - Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området nord for Kolt Østervej kan anvendes til centerformål og offentlige formål, og at området syd for Kolt Østervej...
 

884 - Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for et område ved Højlundsparken og Klemivej i Solbjerg. Formålet med lokalplanen er at...
 

885 - Højhuse til erhverv ved Viborgvej, Runevej og Bredskiftevej


Den private ejer af ejendommene anmoder om opførelse af en bebyggelse til erhverv i form at hotel- restaurationsvirksomhed, kontorvirksomhed, liberale erhverv,...
 

886 - Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til kulturproduktionscenter i 2-5 etager. Området er beliggende på godsbanearealet ved...
 

887 - Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner i Skejby. (Det nye universitetshospital)


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål til sygehus og sygehusrelaterede funktioner med dertil hørende anlæg. Det...
 

888 - Herredsvejs forlægning mod vest


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til forlægning af Herredsvej med de nødvendige vej- og stianlæg samt arealer til regnvandsbassiner.
 

889 - Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til ombygning af eksisterende plejecenter samt opførelse af nyt plejecenter i 2 etager. Området er...
 

890 - Boligområde ved Virup Skovvej i Hjortshøj


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af en tæt-lav bebyggelse i indtil 2 etager. Med den fremsendte plan vil der...
 

891 - Kontorbyggeri ved Nørreport, Pier 2, Aarhus Havn


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af et kontorhus med administration, showroom og butik. Byggeriet moduleres i flere bygningskroppe med et...
 

892 - Blandet byområde - Ceresgrunden ved Silkeborgvej, Thorvaldsensgade og Dollerupvej. Aarhus Midtby


Projektets mål er at skabe et nyt bæredygtigt byområde. Grundens attraktive placering og orientering giver mulighed for at udnytte stedets potentiale til kulturbyggeri,...
 

893 - Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til 175 tæt-lave boliger, hovedsageligt i 2 etager. Området er beliggende ved Hjortshøjvej 36 og...
 

894 - Byggeri til undervisningsformål,Pier 2, Aarhus. ”Navitas Park”.


På baggrund af anmodning fra bygherrekonsortiet der står bag Navitas Park påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at...
 

895 - Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Pier 4, Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

896 - Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til lav boligbebyggelse. Området er beliggende syd for Trondkærvej i Skødstrup. Området har en...