Gældende lokalplaner

Her kan du se de gældende lokalplaner
Klik på et af de understregede intervallet i listen herunder


0901 - Erhvervsområde ved Oliehavnen, Aarhus Havn


Formålet med lokalplanen er at sikre, at området overføres til byzone i takt med at vandområdet bliver fyldt op med overskudsjord og at anvendelsen af området bliver...
 

0902 - Centerområde ved Skæring Hedevej i Skæring


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til centerformål med bebyggelse i op til 2 etager. Området er beliggende ved Skæring Hedevej i...
 

0903 - Idrætsanlæg ved Engelundsvej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boldbaner samt tilhørende faciliteter. Området er beliggende mellem...
 

0904 - Boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger i form af parcelhuse (den kommunale udstykning) og tæt lav bebyggelse (den private del...
 

0905 - Højhus til cityformål ved Spanien og Værkmestergade, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til cityformål (kongreshotel, liberale erhverv og 1 bolig) i op til 25 etager. Det samlede...
 

0906 - Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til en boligbebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Området har en størrelse på ca. 1,4 ha...
 

0907 - Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af letbanetracé i 2 spor på strækningen fra Nehrus Allé til til Lisbjerg og Lystrup samt sti fra...
 

0908 - Boligområde ved Løgten Østervej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til åben lav boligbebyggelse. Området er beliggende ved Løgten Østervej. En del af området er...
 

0909 - Område til offentlige formål ved Testrupvej i Mårslet


Formålet med lokalplanen er at sikre, at institutionen for Børn og Unge på Testrupvej 1 kan forblive på ejendommen, der med sin placering over for Mårslet skole i den...
 

0910 - Tankanlæg og dagligvarebutik, Viborgvej 165 i Hasle


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der på parkeringspladsen til Lidl kan etableres et tankanlæg. Der foreligger en gælden lokalplan nr. 830 for Lidl som...
 

0911 - Boliger, erhverv og lokalt butikscenter ved Arresøvej og Lystrupvej i Vejlby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål. Planen skal derudover muliggøre et lokalcenter med...
 

0912 - Erhvervsområde og vejanlæg nord for Djurslandmotorvejen i Lisbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål i form af kontor- og administration mv. med virksomheder i virksomhedsklasse...
 

0913 - Centerområde ved Sønderskovvej og Lyshøjen i Lystrup


Formålet med lokalplanen er primært at give mulighed for at området kan anvendes til opførelse af butikker, herudover evt. et benzintank-anlæg og evt. enkelte...
 

0914 - Stor udvalgsvarebutik ved Graham Bells Vej i Skejby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til aflastningscenter med butik på op til 35.000 Området er beliggende ved Graham Bells Vej øst for...
 

0915 - Erhvervsområde i det sydlige Skødstrup ved Djurslandmotorvejen


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhervsområde. Området er beliggende ved Grenåvej i Skødstrup. Matr. Nr. 9s er byzone og...
 

0916 - Tankanlæg og dagligvarebutik ved rundkørslen Christian X's Vej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der på parkeringspladsen til Lidl kan etableres et ubemandet tankanlæg. Herudover åbner lokalplanen mulighed for...
 

0917 - Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der i området kan etableres en dagligvarebutik på 1000 m2 samt give mulighed for etablering af et tæt-lavt boligområde....
 

0923 - Etageboliger mellem Holmskovvej og Gammel Østergårdsvej i Malling


Ejerne ønsker området anvendt til udelukkende boligbebyggelse. Hvis der skal kunne realiseres boliger i en høje op mod 4 etager på arealerne, er det nødvendigt at ændre...
 

0937 - Område til boliger ved Skovvejen i Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til fortrinsvis boliger men også mulighed for erhverv. Bebyggelsen foreslås opført i 6 - 7 bygninger...
 

0961 - Etageboliger ved Chr. Xs Vej og Enghavevej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i op til 3 etager med en bebyggelsesprocent på 90%. Området er beliggende ved Chr....
 

0965 - Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj, Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til henholdsvis centerformål i form af bebyggelse i op til 5 etager og offentlige formål i form af...
 

0966 - Boliger og dagligvarebutik ved Krekærlundsvej, Malling


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af 22 tæt-lav boliger i en og to etager samt en dagligvarebutik. Området er...
 

0967 - Boliger og butikker Nordre Strandvej og Åvej, Risskov


Formålet med lokalplanplanlægningen er at give mulighed for, at området kan anvendes til henholdsvis opførelse af boliger og to uafhængige dagligvarebutikker på hver ca....
 

0973 - Cityområde mellem Mejlgade og Studsgade, Latinerkvarteret, Aarhus Midtby


På baggrund af anmodning fra den private ejer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

0976 - Boliger ved Holmevej og Rundhøj Allé i Holme


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området med eksisterende bygninger kan omdannes fra offentlig administration til boliger. Området er beliggende ved...
 

0979 - Boligområde nord for Lisbjerg Bygade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse i indtil 3 etager. Desuden medtager lokalplanen...
 

0980 - Boligområde ved Lergravvej i Trige


Området er beliggende ved Lergravvej i Trige by og har en størrelse på ca. 10.300 m². Området er beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for...
 

0981 - Etageboligbebyggelse ved Thorvaldsensgade, Aarhus Midtby


Formålet er at give mulighed for opførelse af etageboliger med erhverv/butik i stuetagen, maksimalt i 7 etager på hjørnet af Thorvaldsensgade og Vestergade ved Aarhus Å. En...
 

0984 - Etageboligbebyggelse ved Paludan-Müllers Vej, Katrinebjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse i op til 4 etager, ved påbygning af ny tagetage på...
 

0985 - Bevarende lokalplan for Gammel Egå, Aarhus


Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er ønsket om bevaring af Gl. Egå`s karakteristiske landsbymiljø og private ønsker om nye udstykninger i landsbyen. En del bygninger...
 

0988 - Boliger, butikker, erhverv og p-anlæg mellem Borggade og Paradisgade, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger, erhverv og butikker samt parkeringsanlæg dels til området og dels til byen. Området...
 

0989 - Åben lav boligbebyggelse ved Nymarksvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

0990 - Blandet byområde ved Lokesvej, Åby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes fra tunge erhvervsformål til anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål. I følge oplæg fra den...
 

0991 - Erhvervsområde ved Søren Nymarks Vej og Axel Kiers Vej i Holme


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 5 og bygningshøjde på maks. 12 meter med mulighed for bygningshøjder...
 

0992 - Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse med 14 fritliggende parcelhuse. Området er beliggende ved...
 

0993 - Område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål samt erhverv i klasse 1. Projektet omfatter 5 nye punkthuse i 2 etager med...
 

0994 - Boligområde ved Lauritshøj i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse med fritliggende parcelhuse. Området er beliggende ved Lauritshøj, og skal...
 

0995 - Erhvervsområde ved Lægårdsvej i Lystrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv med bl.a. detailhandel med pladskrævende varegrupper. Området er beliggende ved...
 

0996 - Ungdomsboliger Gøteborg Allé 5, Christiansbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger i form af ca. 100 ungdomsboliger i 2 og 3 etager. Området er beliggende på Gøteborg...
 

0997 - Ceres-området ved Thorvaldsensgade i Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger, erhvervsformål og offentlige formål i 6-9 etager + kælder. Området er beliggende ved...
 

0998 - Boligområde nord for Lisbjerg Skole


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af etagebyggeri i 3 – 5 etager. Området er beliggende inden for gældende...
 

1000 - Blandet Byområde ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø.


Med udgangspunkt i en udviklingsplan for området, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

919 - Område til butiks- og boligformål ved Grenåvej og Ny Studstrupvej i Skødstrup


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til butiksformål og boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Området er beliggende på...
 

920 - Boligområde ved Grimsbovej i Todbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligbebyggelse med 5 fritliggende parcelhuse i 1½ etage og med maksimal bygningshøjde på 8,5...
 

921 - Dagligvarebutik Gammel Kongevej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etablering af en dagligvarebutik på 1000 m2 til områdets lokale forsyning. Området har en...
 

922 - Ungdomsboliger ved Bispehavevej i Hasle


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse (ungdomsboliger og andre små boliger) i 4 etager. Området er beliggende ved...
 

924 - Boligområde ved Nedergårdsvej i Skejby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anvende området til lav boligbebyggelse.
 

925 - Centerområde og erhvervsområde ved Ringvej Syd i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til detailhandel i form af udvalgsvarer og dagligvarer med maks. butiksstørrelser på henholdsvis...
 

927 - Erhvervsområde ved Bøgeskov Høvej og Hasselager Centervej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål. I området kan udstykkes højst 2 erhvervsgrunde med virksomheder inden for...
 

928 - Blandet område med boliger-, erhverv og butikker ved Vejlby Ringvej og Bryggervej, Aarhus Nord


Området indeholder en tæt og høj bebyggelse på i alt 125.000 m2 etageareal, det er en bebyggelsesprocent for området under ét på ca. 100, der svarer til, at der kan opføres...
 

929 - Erhvervsområde mellem Herning-motorvejen og Gammel Silkeborgvej i Harlev.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 2 - 5 og opføres i 2 etager i en højde af 10 m og enkelte...
 

930 - Fornyelse af boligområdet Rosenhøj i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes i overensstemmelse med Helhedsplanen for Viby syd og den efterfølgende arkitektkonkurrence....
 

931 - Nyt centerområde i Solbjerg - Solbjerg Byport


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes og anvendes til centerområde i form af et klassisk bytorv med kontorer, liberalt erhverv og...
 

932 - Ny vejstruktur - Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der i området kan etableres en vejstruktur i henhold til dispositionsplanen for området. Etablering af den nye...
 

933 - Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboligbyggeri på ca. 12.100 m2., med op til 11 etager mod Bernhard Jensens Boulevard og 6...
 

934 - Erhvervsområde ved Østhavnsvej, Aarhus Havn


Formålet med lokalplanen er at justere planlægningen - herunder bl.a. virksomhedsklasser, byggemuligheder, infrastruktur samt rekreative funktioner og grøn struktur. Området...
 

935 - Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan 825


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at ophæve en del af lokalplan nr. 825. Lokalplan nr. 825 - fra 2008 - udlægger hele området til udvidelse af Aarhus Aadals...
 

936 - Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup


Formålet med lokalplanen er at områdets sydøstlige del bebygges med en boligbebyggelse i maksimalt 2 etager. Langs områdets vestlige grænse friholdes et ca. 50 m bredt grønt...
 

938 - Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse med 24 fritliggende parcelhuse. Området er beliggende ved...
 

939 - Erhvervsområde mellem Viborgvej og Blomstervej i Tilst


Formålet med lokalplanen er, at området fremover foreslås anvende til erhverv inden for virksomhedsklasserne 1 – 4 med mulighed for at etablere butikker, der forhandler...
 

940 - Teknisk anlæg ved Ølstedvej i Lisbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et biomasseanlæg i Lisbjerg. Den nye bebyggelse holder sig inden for højdebegrænsningen på 45...
 

941 - Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til parcelhusbebyggelse i 2 etager. Området har en størrelse på ca. 35.000 m2. og er beliggende i...
 

942 - Marselisborg Gymnasium, Aarhus


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for bygningsmæssig udvidelse på ejendommen i nordlig og sydlig retning med undervisningslokaler, kantine og multihal i op til 2...
 

943 - Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden. Aarhus Midtby


Formålet med nærværende lokalplan er at give mulighed for at nedrive forhusbebyggelsen ved Kannikegade, og erstatte det og bygninger i gårdrummet med et nybyggeri til...
 

944 - Blandet bolig og erhverv ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet bolig og erhverv i virksomhedsklasse 1-2. Bebyggelse kan opføres i maksimalt 2 etager på...
 

945 - Boligområde ved Sønderbro i Tranbjerg


Området er beliggende ved Sønderbro i Tranbjerg. Området har en størrelse på ca. 5 ha og er ved lokalplanens opstart beliggende i landzone. Formålet med lokalplanen er...
 

946 - Udvidelse af Agro Food Park, Tilst.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål herunder liberale erhverv, servicevirksomheder, udviklings-, konsulent- samt...
 

947 - Boligområde syd for Tingskov Alle i Tranbjerg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at områdets delområde I kan anvendes til åben lav boligbebyggelse, områdets delområder II a, II b, og II c til åben lav...
 

948 - Boligområde ved Ceres Alle (Ceresgrunden), Aarhus Midtby.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i op til 6 etager med et etageareal på 16.800 m2. Området er beliggende i Aarhus...
 

949 - Boligområde og dagligvarebutik på Tilst Parkvej 2-4


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse samt en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning. Området er...
 

951 - Ny vej mellem Randersvej og Lisbjerg Parkvej i Lisbjerg.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til et større vejanlæg i form af del af Bygaden i den nye by ved Lisbjerg. Området er beliggende...
 

952 - Åben lav boligbebyggelse nord for Fløjstrupvej i Malling


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til åben lav bolig-bebyggelse, - i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Området har en...
 

953 - Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til 38.000 m2 boligbyggeri. Området er beliggende ved Bernhardt Jensens Boulevard med adgang fra...
 

954 - Erhvervsområde til pladskrævende varegrupper ved Havkærvej og Viborgvej i Tilst


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål i 2 etager og i en højde af maks. 13,5 meter dog begrænset af kote 82...
 

955 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Åmarksvej, Egå


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boliger i højst 2 etager. Området er beliggende ved Åmarksvej 23-25 i Skæring/Egå. Det...
 

956 - Dagligvarebutik ved Kolt Skovvej i Hasselager


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til dagligvarebutik på maks. 1000 m2 til områdets lokale forsyning. Området er beliggende på hjørnet...
 

957 - Udvidelse af erhvervsbebyggelse ved Rosbjergvej i Årslev


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for ændrede bygningsplaceringer og –højder i forhold til den gældende lokalplan nr. 812. Der ønskes placeret kontorer i...
 

958 - Udvidelse af idrætsanlæg ved Engelundsvej og Onsholtgårdsvej i Viby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til idrætsanlæg i form af boldbaner. Planen skal ses i forlængelse af den gældende lokalplan...
 

959 - Boligområde ved Skæring Parkvej i Skæring


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt lav boligbebyggelse i 2 etager. Dog forudsættes en eksisterende ejendom bevaret som åben lav...
 

960 - Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhverv og boliger i op til 14 etager. Lokalplanen omfatter en byggemulighed på 35.000 m2 med...
 

963 - Boligområde ved Egå Møllevej, Skæring


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til åben/lav samt tæt/lav boligbebyggelse i op til 2 etager, der forventes at kunne opføres ca. 100...
 

964 - Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg. Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til en ny midtbyskole. Baggrunden for lokalplanen er vinderprojektet fra gennemførte...
 

968 - Erhvervsområde mellem Tueager og Tangen i Skejby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål i 3 etager inden for virksomhedsklasse 1-2. Området er beliggende ved Tueager 2...
 

969 - Boligområde mellem Dollerupvej og Silkeborgvej, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i op til 7 etager i alt 8.300 m2 etageareal. Området er beliggende ved...
 

971 - Center- og boligområde mellem Viby Ringvej og Stenkildevej i Viby.


Formålet med lokalplanen er at aflyse den gældende byplanvedtægt for området og give mulighed for at området kan anvendes i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i...
 

972 - Cityområde ved Jægergårdsgade, Spanien og Værkmestergade, Aarhus Midtby


Der indgår 12.000 m2 boliger, 4.000 m2 butikker/restauranter og 32.500 m2 kontorer m.v. Det samlede etageareal er angivet til 48.500 m2. Ejendommen er på 13.575 m2. Det...
 

974 - Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboliger, ca. 159 boliger, fra 4 – 12 etager. Området er beliggende ved Kristine Nielsens...
 

975 - Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål i form af dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1000 m2. Området er...
 

977 - Byområde med boliger og butikker ved Dollerupvej, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger og butik i op til 8 etager. Området er beliggende ved hjørnet Ceres Allé og...
 

978 - Letbaneværksted og depot vest for Ringgadebroen, Aarhus


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til kontrolcenter, værksted og depotområde for letbane-tog. Anvendelsen fastlægges til Teknisk...
 

983 - Børnedagtilbud og andre offentlig formål ved Jettesvej i Gellerup.


Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af dagtilbud og sundhedspleje i området for den tidligere Nordgårdsskole på Jettesvej i Gellerup. Dagtilbuddet erstatter...
 

986 - Boligområde ved Højvænget i Beder


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Området er beliggende ved Beder Landevej og Højvænget i...
 

987 - Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring.


Lokalplaner omhandler et område beliggende ved Toftegårdsvej mellem Grenåvej og Stavneagervej i Egå. Formålet med lokalplanplanen er at give mulighed for at området kan...