Sager i høring

Af listen nedenfor fremgår de sager, som for øjeblikket er i høring. Kommentarer eller indsigelser kan fremsendes til:

Planafdelingen
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Tlf.: 8940 2640
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


Der er pt. 1 sager i høring.


1101 - Boliger syd for Lisbjerg Bygade og øst for Ib Spang Olsens Gade, Lisbjerg


På baggrund af anmodning fra den almene boligorganisation Lejerbo, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed...