Sager i høring

Af listen nedenfor fremgår de sager, som for øjeblikket er i høring. Kommentarer eller indsigelser kan fremsendes til:

Planafdelingen
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Tlf.: 8940 2640
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


Der er pt. 9 sager i høring.


1020 - Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer - med Grundsalg som bygherre - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give...
 

1033 - Ny bebyggelse ved Bispegården


På baggrund af anmodning fra FOF der ejer Bispegården påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at tilføre...
 

1052 - Blandet bolig- og erhvervsområde på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg.


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1059 - Boliger og erhverv i Hejredalskvarteret i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer og den private ejer - Brabrand Boligselskab - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1060 - Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby


På baggrund af anmodning fra kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1061 - Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra Magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge samt Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en...
 

1066 - Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej


På baggrund af anmodning fra den nuværende (private) ejer påtænkes der udarbejdet en ny lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for...
 

1068 - Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

1074 - Storbylandsby II, Halmstadgade, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra Østjysk Bolig i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...