Sager i høring

Af listen nedenfor fremgår de sager, som for øjeblikket er i høring. Kommentarer eller indsigelser kan fremsendes til:

Planafdelingen
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Tlf.: 8940 2640
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


Der er pt. 11 sager i høring.


- Omdannelse af Journalishøjskolens arealer, Olof Palmes Allé 11, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1020 - Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, Malling Syd


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer - med Grundsalg som bygherre - påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give...
 

1030 - Boliger mellem Sandkåsvej og Herredsvej, Hasle


På baggrund af anmodning fra Boligselskabet AlmenBo Aarhus påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. En forudsætning for projektet er at boligselskabet...
 

1032 - Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej i Åbyhøj.


I forbindelse med udflytningen af Århus Fragtmandscentral, er der åbnet mulighed for at omdanne området til et nyt og attraktivt blandet byområde. Omdannelsen er påbegyndt...
 

1048 - Boligområde mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade


På baggrund af anmodning fra en udvikler, der har optionsaftale for hovedparten af ejendommene, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med...
 

1049 - Stor udvalgsvarebutik og erhverv mellem Randersvej og Karl Krøyers Vej i Skejby


På baggrund af anmodning fra kommunens grundsalgsafdeling påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. En del af arealet er solgt via en betinget købsaftale....
 

1052 - Blandet bolig- og erhvervsområde på Katrinebjergvej/Helsingforsgade, Katrinebjerg.


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1054 - Boliger og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1057 - Bolig- og erhvervsområde ved Ryhavevej i Hasle


På baggrund af anmodning fra de private ejere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en forøgelse af...
 

1060 - Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby


På baggrund af anmodning fra kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

1061 - Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra Magistratsafdelingerne Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge samt Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en...