Sager i høring

Af listen nedenfor fremgår de sager, som for øjeblikket er i høring. Kommentarer eller indsigelser kan fremsendes til:

Planafdelingen
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Tlf.: 8940 2640
E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


Der er pt. 3 sager i høring.


1111 - Etageboligbebyggelse ved Ceres Allé 11, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

1115 - Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra private og kommunale ejere er der igangsat forarbejde, forud for at der kan udarbejdes en lokalplan for området. Formålet med at udarbejde en...
 

X053 - Udvidelse af Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra Aarhus Havn skal der udarbejdes et kommune-plantillæg og en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...