Sager under vurdering

Af listen nedenfor fremgår de sager, som for øjeblikket er under vurdering i Center for Byudvikling og Mobilitet.

Der er pt. 41 sager under vurdering.Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Bjødstrupvej, Holme - omdannelse af erhvervsområde ved Ringvej Syd


Formålet med planen er at ændre erhvervsområdet til et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for en dagligvarebutik.
 

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Skovlundvej 29, Skæring


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Blandet byområde ved Willemoesgade, Trøjborg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

Bolig og erhverv ved Katrinebjergvej og Helsingforsgade - etape 2, Aarhus N


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. I forlængelse af denne forundersøgelse vil den kommunale...
 

Bolig og erhverv ved Latyrusvej, Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer/udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

Bolig og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg Byport


På baggrund af anmodning fra den private ejer/udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området...
 

Boligbebyggelse ved Silkeborgvej 777


På baggrund af anmodning fra den private ejerkreds påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boligbyggeri på Skovvejen, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan. Området ligger vest for Skovvejen i Trøjborg op til skrænten til Nordre Kirkegård,...
 

Boligbyggeri ved Sandgravvej 3-5, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Sandgravvej 3-5/Skovvejen 53. Området...
 

Boliger og erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade - ZigZag Building


På baggrund af anmodning fra den private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende på hjørnet mellem Sonnesgade og...
 

Boliger ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for et areal nord for Tilst Vestervej. Der er tidligere gennemført en forundersøgelse...
 

Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Østergårdstoften i Hjortshøj


Efter kommuneplanens endelige vedtagelse gennemføres i dialog med Hjorthøj Landsbyforum en workshop og nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at beskrive...
 

Boligområde ved Ib Spang Olsens Gade i Lisbjerg


På baggrund af anmodning fra den almene boligorganisation Lejerbo, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed...
 

Boligområde ved Klokkeskovvej 19, 21A og 21B i Stavtrup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra de private og kommunale ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

Boligområde vest for Elmehøjen i Lisbjerg


Lisbjerg som byudviklingsområde, kommer til fuldt udbygget at huse op imod 25.000 nye århusianere. Planlægningen for Lisbjerg skal varetages via en udviklingsplan – et...
 

Centerområde ved Søndervangs Allé i Viby Syd


På baggrund af anmodning fra ejerne Aarhus Kommune, Boligforeningen Århus Omegn, Boligforeningen Alboa samt Viby Gymnasium påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste...
 

Dagligvarebutik og bolig ved Grenåvej/Vorrevej, Skødstrup


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er p.t. omfattet af kommuneplanens rammeområde 390104CE og...
 

Erhverv og boliger ved Mosevej 3 i Risskov


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Ansøger ønsker at etablere både erhverv og etageboliger i området og...
 

Erhvervsområde på Hasselager Centervej 2-10


På baggrund af anmodning fra en privat udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Hasselager Centervej 2-10 i Viby J, og...
 

Erhvervsområde ved Åmarksvej, Øsselbjergvej og Ravnsøvej i Aarhus Nord


På baggrund af anmodning fra Aarhus Kommune påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at følge op på Planstrategi 2015 og...
 

Godsbanearealerne - et nyt byområde


Den kommunale ejer ønsker udarbejdet en udviklingsplan og sidenhen en lokalplan(er) for det viste område. Formålet med planlægningen er at give mulighed for at området kan...
 

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn


Grundejeren foreslår, at placere et højhus i den eksisterende bygnings konstruktion. Sådan at størstedelen af den nuværende bygning bliver bevaret og genanvendt. Inde i...
 

Højhus på Sønder Allé 35


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Kolonihaveområde ved Sylbækvej i Åby


Planafdelingen har modtaget en anmodning om lokalplanlægning af Sylbækvej 34, matr. Nr. 13 s Åby BY, Åby. I den forbindelse er der foretaget en foreløbig vurdering om, at...
 

Kongreshotel ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra privat bygherre påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Malling Foderstof


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Ny højhusbebyggelse til hotelvirksomhed på Værkmestergade i Aarhus


På baggrund af anmodning fra den private ejer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er omkranset af Værkmestergade, Spanien og jernbanen i...
 

Nyt blandet byområde ved Edwin Rahrs Vej, Åby Ringvej, Gudrunsvej og Globus1 i Gellerup


På baggrund af anmodning fra Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området...
 

Område ved City Vest samt den sydlig del af den nye bygade i Gellerup


Den private ejer af CityVest i Gellerup ønsker at udvide butikscentret, etablere en pladsdannelse hen over Gudrunsvej, samt etablere bebyggelse i den sydlige del af den nye...
 

Område ved Edwin Rahrs Vej og Lenesvej


Som led i realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj ønsker Brabrand Boligforening og Borgmesterens Afdeling - Integration og Bydelsudvikling - Aarhus Kommune,...
 

Område ved Gammel Kirkevej 170 i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den private ejer af Gammel Kirkevej 170 påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Gammel Kirkevej 170...
 

Ophævelse af Lokalplan 210 og Byplanvedtægt 1 og 4 - Nordre Strandvej


På baggrund af anmodning fra den private ejer af ejendommen Nordre Strandvej 46-46b påtænkes der gennemført en aflysning af lokalplan 210 og byplanvedtægterne 1 og 4 i den...
 

Rækkehusbebyggelse ved Gudrunsvej i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Skanderborgvej 275, Store Ravnsbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. I første omgang dog alene et kommuneplantillæg, idet ejeren ønsker...
 

Skydebaneanlæg ved Lystrupvej 196, Lystrup Enge


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Tage Hansens Gade - Amtssygehuset


Center for Byudvikling og Mobilitet / Planafdelingen udsender en anmodning om at besvare en fornyet forundersøgelse for Udviklingsplanen for Amtsygehuset (THG)....
 

Udvidelse af Trøjborgcenteret


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Vestereng, Aarhus Nord


På baggrund af anmodning fra de kommunale ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at realisere en samlet udviklingsplan...
 

Åben lav bebyggelse på Høgemosevej i Ølsted


På baggrund af anmodning fra den private ejer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...