Sager under vurdering

Af listen nedenfor fremgår de sager, som for øjeblikket er under vurdering i Center for Byudvikling og Mobilitet.

Der er pt. 35 sager under vurdering.Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Bjødstrupvej, Holme - omdannelse af erhvervsområde ved Ringvej Syd


Formålet med planen er at ændre erhvervsområdet til et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for en dagligvarebutik.
 

Bolig- og erhvervsområde ved Åby Ringvej, Gellerup (nord for Globus1)


På baggrund af anmodning fra Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området...
 

Boligbyggeri ved Hørretløkkevej og Jelshøjvej, Mårslet


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boliger ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for et areal nord for Tilst Vestervej. Der er tidligere gennemført en forundersøgelse...
 

Boligområde Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby


På baggrund af anmodning fra flere private ejere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boligområde ved Asmusgårdsvej 2


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

Boligområde ved Fuglekærvej i Kolt


På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til...
 

Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Østergårdstoften i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

Boligområde ved Klokkeskovvej 19, 21A og 21B i Stavtrup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra de private og kommunale ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

Centerområde ved Oddervej i Højbjerg


Der påtænkes lokalplan for et område ved Oddervej/Heidesvej i Højbjerg. Området er beliggende vest for Oddervej og syd og øst for Heidesvej. Området er på 9.040 m2 og...
 

Centerområde ved Søndervangs Allé i Viby Syd


På baggrund af anmodning fra ejerne Aarhus Kommune, Boligforeningen Århus Omegn, Boligforeningen Alboa samt Viby Gymnasium påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste...
 

Dagligvarebutik og bolig ved Grenåvej/Vorrevej, Skødstrup


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er p.t. omfattet af kommuneplanens rammeområde 390104CE og...
 

Erhverv og boliger ved Mosevej 3 i Risskov


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Ansøger ønsker at etablere både erhverv og etageboliger i området og...
 

Erhvervsområde på Hasselager Centervej 2-10


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

Erhvervsområde Skejby Nord


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området...
 

Etageboliger ved Østergårdsvej i Solbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Godsbanearealerne - et nyt byområde


Den kommunale ejer ønsker udarbejdet en udviklingsplan og sidenhen en lokalplan(er) for det viste område. Formålet med planlægningen er at give mulighed for at området kan...
 

Helhedsplan for Arresøvej


På baggrund af anmodning fra en privat lodsejer om udarbejdelse af en lokalplan for et areal ved Arresøvej, er Aarhus Kommune i dialog om udarbejdelse af en fælles lokalplan...
 

Højhus på Sønder Allé 35


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Malling Foderstof


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Nikolinehus på Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...
 

Ny Arkitektskole ved Godsbanen


På baggrund af anmodning fra Bygningsstyrelsen (bygherre) påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

Omdannelse af Journalishøjskolens arealer, Olof Palmes Allé 11, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Omdannelse af Kommunehospitalet


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en udviklingsplan for det viste område, som skal danne baggrund for en byggeretsgivende lokalplan....
 

Område ved Gammel Kirkevej 170 i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den private ejer af Gammel Kirkevej 170 påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Gammel Kirkevej 170...
 

Skanderborgvej 275, Store Ravnsbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. I første omgang dog alene et kommuneplantillæg, idet ejeren ønsker...
 

Skydebaneanlæg ved Lystrupvej 196, Lystrup Enge


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Tage Hansens Gade - Amtssygehuset


Center for Byudvikling og Mobilitet har indledt planlægningen for det viste område. En overordnet udviklingsplan er forankret i Projektafdelingen, Center for Byudvikling og...
 

Tandklinik ved Nordbyvej 23 i Viby


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Trøjborgcentret – Udvidelse med ny etageboligbebyggelse 

Udvidelse af Trøjborgcenteret


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Vestereng, Aarhus Nord


På baggrund af anmodning fra de kommunale ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at realisere en samlet udviklingsplan...
 

Åben lav bebyggelse på Høgemosevej i Ølsted


På baggrund af anmodning fra den private ejer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan...