Sager under vurdering

Af listen nedenfor fremgår de sager, som for øjeblikket er under vurdering i Center for Byudvikling og Mobilitet.

Der er pt. 53 sager under vurdering.Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus C


Der er anmodet om lokalplanlægning for et højhusbyggeri på et projektområde omkranset af Dynarken, Europaplads, Mindegade og Ridderstræde. Projektområdet udgør et samlet...
 

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Skovlundvej 29, Skæring


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Bolig og erhverv ved Katrinebjergvej og Helsingforsgade - etape 2, Aarhus N


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. I forlængelse af denne forundersøgelse vil den kommunale...
 

Bolig og erhverv ved Latyrusvej, Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer/udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

Boligbebyggelse i et område syd for Genvejen ved Kolt-Hasselager


På baggrund af anmodning fra den private og den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for,...
 

Boligbebyggelse på Skæring Skolevej 199A-B, ("det gamle Plantorama"), Skæring, 8250 Egå


På baggrund af anmodning fra den private projektudvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anvende...
 

Boligbebyggelse ved Silkeborgvej 777


På baggrund af anmodning fra den private ejerkreds påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boligbebyggelse ved Trille Lucassens Gade i Gellerup


På baggrund af anmodning fra privat udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boliger Bækhusvej 1, Brendstrup By, Tilst


Boligerne indrettes i eksisterende bygninger og som nye bygninger på tidligere sokler. Hermed reetableres den firelængede gårdstruktur i tråd med Kommune-planens...
 

Boliger mellem Skanderborgvej 215-223 og Bernstorffsvej i Viby


På baggrund af anmodning fra den private ejer undersøger Aarhus Kommune mulighederne for at udvikle en ny lokalplan for det viste område. Området er beliggende i byzone....
 

Boliger og børneinstitution Valdemars Have 4, Aarhus C


Området Området er beliggende ved Valdemarsgade syd for Magrethepladsen/Scandinavian Center i det centrale Aarhus og har en størrelse på ca. 1972 m2. Området rummer den...
 

Boliger på Hasselager Stationsvej 16-18


På baggrund af anmodning fra den private grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for området. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes...
 

Boliger syd for Lokesvej i Åbyhøj


På baggrund af anmodning fra de private ejere/udviklere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...
 

Boliger ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for et areal nord for Tilst Vestervej. Der er tidligere gennemført en forundersøgelse...
 

Boligområde ved Engvej 7 i Mejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boligområde ved Eskegårdsvej 8, Mårslet


På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med planlægningen er at give mulighed for, at området kan...
 

Boligområde ved Frisenholt 130, Tranbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Boligområde ved Hjortshøj Møllevej og Østergårdstoften i Hjortshøj


Efter kommuneplanens endelige vedtagelse gennemføres i dialog med Hjorthøj Landsbyforum en workshop og nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at beskrive...
 

Boligområde ved Kaløvej i Mejlby


På baggrund af anmodning fra både den private og kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for...
 

Boligområder ved Randersvej og Pannerupvej, Trige


På baggrund af anmodning fra den private udviklere, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området...
 

Boliområde Næringen, Nyringen


Lokalplan for fortætning undervejs
 

Dagligvarebutik og bolig ved Grenåvej/Vorrevej, Skødstrup


NOVEMBER 2016: På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er p.t. omfattet af kommuneplanens...
 

Dagligvarebutik og evt. boliger på Hovedvejen 49 og Elmetoften 2, 8361 Hasselager


Baggrund og formål På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed...
 

Dagligvarebutik på Herredsvej, ved Staghøjvej, i Hasle


OKTOBER 2018: På baggrund af anmodning fra den private udvikler, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område, så det bliver muligt at opføre detailbutik og...
 

Erhvervsområde på Hasselager Centervej 2-10


På baggrund af anmodning fra en privat udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Hasselager Centervej 2-10 i Viby J, og...
 

Erhvervsområde ved Humlehusvej i Skejby Nord


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området...
 

Etablering af forbindelsesvej, Ny Høgemosevej, imellem Djurslandsmotorvejen og Randersvej


Formålet med lokalplanen og dermed etableringen af Ny Høgemosevej er at forbinde Djurslandmotorvejen/Søftenvej i vest med Randersvej mod øst, således at: 1) tung trafik til...
 

Etageboligbebyggelse på Skejbygårdsvej 30A, Risskov


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. På Skejbygårdsvej 30A, Risskov, ligger der i dag en erhvervsejendom,...
 

Fritliggende enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej i Egå


På baggrund af anmodning fra ejeren af matriklen påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Frydenlundcenteret - blandet bolig og erhverv, Frydenlunds Allé i Aarhus V


På baggrund af anmodning fra private udviklere påtænkes at der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er muliggøre opførelse af etagebyggeri...
 

Helhedsplan "Strategisk blik" på Skanderborgvej


Hvorfor Helhedsplan – Mål og resultater • Skanderborgvej er udpeget til fortætningsakse i Kommuneplan 2017. • 4 stationsområder har et fortætningspotentiale. • Kollektiv...
 

Helhedsplan for Nørreport


Baggrunden for Helhedsplanen for Nørreport er, at Arkitektskolen flytter til Godsbanen. De forskellige grundejere er allerede begyndt at forhøre sig om mulighederne for at...
 

Helhedsplan for Ø-gaderne


På baggrund af en politisk beslutning påtænkes der udarbejdet et opdateret plangrundlag for ovennævnte område. Den politiske beslutning er taget på baggrund af et ønske fra...
 

Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Højhusbebyggelse på Halmstadgade 11, Christiansbjerg


Arealudvikling, Teknik og Miljø ønsker at sætte det kommunalt ejet grundstykke (del af Matr. Nr. 13p Århus Markjorder) i udbud med henblik på salg til en privat udvikler....
 

Kolonihaveområde ved Sylbækvej i Åby


Planafdelingen har modtaget en anmodning om lokalplanlægning af Sylbækvej 34, matr. Nr. 13 s Åby BY, Åby. I den forbindelse er der foretaget en foreløbig vurdering om, at...
 

Mårslet Byvej 2 - 26, Mårslet


Området er beliggende langs Hørretvej og Mårslet Byvej først i Mårslet by, når man ankommer fra Aarhus. Området er beliggende i byzone. Baggrund og formål Baggrunden...
 

Ny hovedindgang til Den Gamle By i Botanisk Have, Viborgvej, Silkeborgvej og Mønsgade ved Ceres krydset


Området er beliggende i Den Gamle By, Botanisk Have ved Viborgvej og Silkeborgvej i Ceres krydset og har en størrelse på ca. 870m2, hvoraf 90 m2 er underjordisk. Området...
 

Område mellem Runetoften, Viborgvej og Runevej i Aarhus V


På baggrund af anmodning fra den private ejer af plantecentret Billigblomst påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give...
 

Område til boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov


Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget for at skabe mulighed for, at nuværende erhvervsområde kan omdannes til et blandet byområde med boliger og erhverv....
 

Område ved Agerbæksvej i Risskov


På baggrund af anmodning fra de private ejere/udviklere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med planen er at omdanne et erhvervs- og...
 

Område ved Edwin Rahrs Vej og Lenesvej


Som led i realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj ønsker Brabrand Boligforening og Borgmesterens Afdeling - Integration og Bydelsudvikling - Aarhus Kommune,...
 

Område ved Gammel Kirkevej 170 i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den private ejer af Gammel Kirkevej 170 påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Gammel Kirkevej 170...
 

Område ved Høgemosevej 24, Ølsted


På baggrund af anmodning fra den private ejer og udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

Rækkehusbebyggelse ved Gudrunsvej i Gellerup


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan...
 

Skanderborgvej 275 og 277


Aarhus Kommune er blevet kontaktet af de to grundejere af ejendommene Skanderborgvej 275 og 277, som gerne vil bygge boliger og erhverv på ejendommene. I kommuneplanen...
 

Sofienlystvej 6 mfl. I Malling


På baggrund af anmodning fra private ejere og kommunal ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering...
 

Tage Hansens Gade - Amtssygehuset


Center for Byudvikling og Mobilitet / Planafdelingen udsender en anmodning om at besvare en fornyet forundersøgelse for Udviklingsplanen for Amtsygehuset (THG)....
 

Tivoli Friheden i Havreballe Skov mellem Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej


Området er beliggende i Havreballe Skov mellem Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej og har en størrelse på ca. 82.600 m2. Området rummer Tivoli Friheden og...
 

Udvidelse af City Vest samt nyt boligområde på vestsiden af City Vest i Gellerup


Den private ejer af CityVest i Gellerup ønsker at udvide butikscentret, etablere en pladsdannelse hen over Gudrunsvej, samt etablere bebyggelse i den sydlige del af den nye...
 

Udvidelse af Hørkram Foodservice, Torshøjvej 59, Hørning


På baggrund af anmodning fra ejeren af Hørkram Foodservice påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at...
 

Udvidelse af Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra Aarhus Havn skal der udarbejdes et kommune-plantillæg og en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at...
 

Vestereng, Aarhus Nord


På baggrund af anmodning fra de kommunale ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at realisere en samlet udviklingsplan...