Lokalplan 1062

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Byområde til boliger, erhverv og butikker ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej, Godsbanen


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til fortrinsvis boliger og noget erhverv i 4-6 etager og et enkelt sted muligvis op til 13 etager. Området har en størrelse på ca. 35.000 m2 og er beliggende i byzone. Byggeriets udformning tager afsæt i området som helhed under hensyn til øvrige planlagte byggerier i området. Projektet har sit udgangspunkt i principperne og ideerne fra ”Visionsplan Trekantsområdet” – et projekt- og planlægningsgrundlag udarbejdet mellem Aarhus Kommune og grundejere i fællesskab. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030303 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Udbygningsaftale
Forslag til Lokalplan nr. 1062

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.09.16 - 28.09.16) 
  Lokalplanens igangsætning (17.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.01.17 - 25.02.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.02.18 - 03.04.18) 
  Byrådets 1. behandling (04.04.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.04.18 - 14.06.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.06.18 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.18) 
  Offentliggjort (01.10.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.