Lokalplan 1065

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligbebyggelse på Dalgas Avenue 6


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål i op til syv etager. Området er beliggende ved Dalgas Avenue, Frederiksbjerg, har en størrelse på ca. 2.175 m 2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 020506OF. Lokalplanforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1065

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1065 - Etageboligbebyggelse på Dalgas Avenue 6

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.10.16 - 14.11.16) 
  Forudgående offentlig høring (12.01.17 - 02.02.17) 
  Lokalplanens igangsætning (03.02.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.02.17 - 29.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.08.18 - 25.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (26.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.10.18 - 06.12.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.12.18 - 24.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.01.19 - 19.02.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.02.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.02.19 - 19.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Offentliggjort (08.04.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.