Lokalplan 1090

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boligbebyggelse i én af de planlagte vækstakser jf. kommuneplanen. Lokalplanen omfatter to områder, ét kommunalt ejet område på ca. 1722 m2 og ét privatejet område på ca. 2100 m2, altså ét samlet område på ca. 3822 m2. Boligerne er fordelt med ca. 74 ungdomsboliger mod Randersvej, i en bebyggelse op til 5 etager, og mod Bøgegade vil der blive foreslået byhuse op til 3 etager, med ca. 16 lejligheder. Dette giver en høj udnyttelse af grunden på 139 %, og svarer til de tættere kvarterer i byen. Der er udeopholdsarealer og gode solforhold, der er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.


Dokumenter

Borgermøde den 17. april 2018
Forslag til Lokalplan nr. 1090

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1090 - Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.06.17 - 04.08.17) 
  Lokalplanens igangsætning (08.03.18) 
  Borgermøde (17.04.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (09.03.18 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.09.18 - 21.11.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (22.11.18 - 28.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.01.19 - 05.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (06.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.03.19 - 27.05.19) 
  Byrådets 2. behandling (28.05.19) 
  Offentliggjort (20.06.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.