Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Helhedsplan for Nørreport


Baggrunden for Helhedsplanen for Nørreport er, at Arkitektskolen flytter til Godsbanen. De forskellige grundejere er allerede begyndt at forhøre sig om mulighederne for at udvikle deres ejendomme og bygninger er begyndt at blive sat til salg, herunder eksempelvis arkitektskolens auditoriebygning. Når arkitektskolen flytter, vil Aarhus få et nyt Nørreport vi som kommune skal sikre får det rette bymiljø, bymæssige karakter og anvendelse, der passer til områdets kontekst beliggende mellem Latinerkvarteret og Trøjborg/Nørre Stenbro. Formålet med helhedsplanen er at sikre sammenhængen i den fremtidige udvikling og omdannelse af området. Et område som i dag er en kulturinstitution i byen og som i fremtiden fortsat bør være et åbent og levende område med blandede funktioner, kultur og byliv. Helhedsplanområdet er beliggende I Aarhus Midtby ved Nørre Stenbro og afgrænses af Mejlgade, Østbanetorvet, Knudrisgade, Nørregade, Paradisgade. Området har en størrelse på ca. 82.200 m2. Området er beliggende i byzone. Der ønskes udarbejdet 2 lokalplaner indenfor helhedsplanens område. Lokalplan for Kaløgade 5-7: Den private grundejer udlejer i dag bygningen til arkitektskolen og ønsker udarbejdet en lokalplan for det nævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at afslutte karréen med en bebyggelse i op til 6 etager med en åben og offentlig funktion i stueetagen og boliger i de øvre etager. Lokalplan for Nørreport 15-17: Den private grundejer ønsker udarbejdet en lokalplan for det nævnte område. Formålet er at omdanne de eksisterende erhvervsejendomme til boliger ved at bevare ejendommene og bygge ovenpå i en varierende højde tilpasset det omkringliggende byggeri op til 5 etager plus saddeltag. Bygningen er højest ud mod Nørreport og trapper ned væk fra vejen. Helhedsplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder 010208CY – City, 010216BL – City, 040401BO – Trøjborg, 040403OF – Trøjborg, 040408CY - Trøjborg. Bestemmelserne for rammeområderne er vedlagt. Kaløgade 5-7 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 da ramme 040403OF udlægger området til offentlige formål og har et maks etageantal på 4. Nørreport 15-17 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da ramme 010216BL har et maks etageantal på 3. Nørreport 8-12 og Mejlgade 63-65 er er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da ramme 040401BO har et maks etageantal på 4.


Dokumenter

Invitation til workshop om fremtidens Nørreport
Debatoplæg for Nørreport

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.01.19 - 05.02.19) 
  Borgermøde (11.03.19) 
  Forudgående offentlig høring (11.07.19 - 12.08.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.